Nasze usługi
Kadry i płace
Kraków, Katowice, Warszawa

Sprawne zarządzanie kadrami i płacami to jeden z kluczowych czynników, decydujących nie tylko o prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale też stwarzających stabilne warunki do jego rozwoju i ekspansji. Prawidłowo zarządzany system kadrowo-płacowy zabezpiecza interesy przedsiębiorcy i uwzględnia potrzeby pracowników.

ATL Accounting & Payroll Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom bieżącą obsługę kadrowo-płacową w zakresie rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy raportowania. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w przepisach i interpretacjach prawnych. Wspiera ich także radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa

co zapewniamy?

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • stworzenie, a następnie zarządzanie bazą danych pracowników
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy
 • tworzenie umów o pracę oraz cywilno-prawnych
 • przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zarządzanie urlopami, w tym m.in. ich planowanie i prowadzenie stosownej ewidencji
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw
 • ustalanie okresów wypowiedzenia umów o pracę
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • wystawianie świadectw pracy oraz dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki kadrowej
 • bieżącą kontrolę czasu trwania umów okresowych, nabycia określonych uprawnień pracowniczych, obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej w związku z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych, a także sprawozdań do celów księgowych
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników i przedsiębiorstw
 • przeglądy typu compliance, wsparcie w trakcie kontroli i audytów

System kadrowo-płacowy, także z uwagi na częste zmiany w przepisach prawa, jest dziedziną wymagającą i warto w tym względzie zaufać ekspertom. Przejmiemy od Państwa pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych nam zadań. Szczegółowy zakres i sposób działania omówicie Państwo z naszymi doradcami w biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Zobacz również

Pozostałe obszary działalności

Biuro rachunkowe ATL | Księgowość, podatki, prawo

Usługi księgowe

Outsourcing rachunkowości pozwala na zwiększenie efektywności firmy. Decyzja o powierzeniu ksiąg rachunkowych profesjonalistom prowadzi do redukcji kosztów funkcjonowania spółki i minimalizacji ryzyka operacyjnego. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo księgowe firmy
więcej…

Delegowanie pracowników

Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr i płac,  podatków oraz księgowości nie tylko na podstawie przepisów polskich ale także przepisów Państwa do którego pracownik jest oddelegowany . Tylko wsparcie doradców z doświadczeniem i znajomością zagadnienia gwarantuje prawidłową obsługę tego procesu
więcej…

Doradztwo podatkowe

Zmiany przepisów niosą za sobą problemy z ich interpretacją, a firmowe transakcje i zawierane umowy nierzadko wymagają analizy pod kątem skutków podatkowych. Pomoc eksperta to oszczędność pieniędzy i mniejszy stres przy kontroli. Razem unikniemy błędów podatkowych
więcej…

Doradztwo prawne

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i spółek handlowych niejednokrotnie wymagają interwencji prawnika. Interesy firm korzystających z pomocy kancelarii prawnych są bezpieczniejsze, a pozycja negocjacyjna silniejsza. Jak zbudować rynkową przewagę?
więcej…

Doradztwo biznesowe dotyczące rynku niemieckiego

Dla polskich firm najatrakcyjniejszym rynkiem zbytu wciąż pozostają Niemcy. Rozpoczęcie działalności w innym państwie wymaga jednak wiedzy w zakresie wymogów miejscowego rynku, a także wsparcia prawnego, podatkowego i księgowego. Myślisz o rynku niemieckim? Skontaktuj się z nami.
więcej…

Z naszego bloga

Artykuły z zakresu: kadry i płace

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72