ATL Group
About Us

ATL Accounting & Payroll Sp. z o.o. is a Polish company providing comprehensive services for business entities in relation to accounting, legal and tax advisory, but also HR and payroll. We serve commercial law companies and civil law partnerships running their activity in various business sectors.

Experience and professionalism

A team of experts

ATL was founded by managers who acquired their professional experience in the largest corporations and legal offices. The company Management Board is composed of: Ewa Flor, a tax advisor specialising in aspects of income tax, VAT and accounting, and Anna Błaszak, legal counsel, labour law specialist.

The ATL team comprises also experienced accountants, HR and payroll specialists, tax advisors and legal counsels. Our specialists ensure regular development of all departments in the Customer?s company, indicating optimum solutions, meeting mandatory formalities and representing the Customer?s interests during any audit and against authorities and other administrative bodies of any level.

Why ATL Accounting?

ATL operates in accordance with the highest standards, implementing quality control, data protection and confidentiality procedures at any stage of services. The company has mandatory third-party liability insurance in relation to the bookkeeping, HR and payroll (we have a policy with high insurance amount) and also insurance on penal-fiscal liability against tax authorities.

We treat every Customer in a customised way, ensuring fast information exchange and ongoing ability to check the financial standing of the company. We support our Customers in their business development every day.

We employ top-class specialists in their professions boasting many years of experience in the best consulting companies and international corporations (accountants, internal auditors and tax advisors),

We represent our Clients’ interests at tax offices, Social Insurance Institution (ZUS), or administrative courts (also during audits),

At every stage of handling our Clients? matters, we apply internal standards and quality control procedures,

We ensure efficient communication with our Clients, quick information exchange and continuous monitoring of their ongoing financial situation,

Every Client with whom we cooperate receives individual treatment,

We commit ourselves to reliability and compliance with the highest standards of professional ethics,

We provide service in Polish, English, and German,

We always execute the tasks entrusted to us in a timely manner,

High qualified accountants, tax advisors and lawyers provide care for the Clients’ settlements,

We are flexible in terms of handing over the documents.

Our team

Board

Ewa Flor

LICENSED TAX ADVISOR
read more
Board

Anna Błaszak

LEGAL ADVISOR
read more

Department of Administration

Department of Administration

Urszula Tomczyk

Key Account Manager

Department of Administration

Maria Rogusz

Office Assistant

Accounting Department

Accounting Department

JOANNA WTOREK

Chief Accountant

Many years of experience as chief accountant/financial director. Holds qualification certificate No. 8923/98 authorizing to keep accounting books.

Accounting Department

Joanna Wójcik

Deputy Chief Accountant

A graduate of the University of Economics in Krakow, where she graduated in Finance and Accounting as well as Accounting and Controlling in the specialization: Accounting. He has over 6 years of experience in the industry, and in his professional work to date he specializes in conducting full accounting for companies from the construction industry, international trade, as well as companies providing programming services.

Accounting Department

Katarzyna Barnaś

Accounting Specialist

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunki rachunkowość i controlling, w specjalizacji rachunkowość. W SKwP ukończyła kurs, uzyskując kwalifikację głównego księgowego, według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC. Posiada 8-letnie doświadczenie w branży księgowej. Obecnie zajmuje się prowadzeniem księgowości spółek oraz firm będących na Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów z sektora usług i handlu.

Accounting Department

Marta Treszczyńska

Accounting Specialist

Absolwentka AE w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie controllingu na WSBiF w Katowicach oraz Prawo na UŚ w Katowicach. Od początku kariery zawodowej związana jest z księgowością oraz podatkami. Swoją pracę rozpoczynała w kancelarii badania sprawozdań finansowych, a kontynuowała jako specjalista do spraw podatkowych w dużej grupie kapitałowej. Prowadziła szkolenia z zakresu księgowości oraz podatków. W ATL jest odpowiedzialna za prowadzenie spółek prawa handlowego.

Accounting Department

Marta Niedośpiał

Senior Tax And Accounting Specialist

Accounting Department

Monika Niedośpiał

Accounting Specialist

Accounting Department

Sylwia Lenik

Accounting Specialist

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku matematyka w specjalizacji: matematyka w ekonomii oraz rachunkowości. Posiada ponad 6 lat doświadczenia w pracy w biurze rachunkowym. Obecnie zajmuje się obsługą księgową spółek oraz wsparciem zespołu przy bieżącej obsłudze firm.

Accounting Department

Elżbieta Małkowska

Senior Tax And Accounting Specialist

bsolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i księgowości od 1990 roku – Inspektor ds. finansowo księgowych. Następnie od 2003 roku kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej. Oprócz tego specjalizuje się w zakresie księgowania i rozliczania dotacji unijnych. Posiada praktyczne umiejętności pozyskiwania i rozliczania dotacji z krajowych środków publicznych oraz dotacji z UE.

Accounting Department

Agnieszka Heinst

Senior Tax And Accounting Specialist

Accounting Department

Anna Kopańska

Chief Accountant

Z wykształcenia prawnik. Specjalista w podatkach CIT oraz VAT. Posiada także ponad 15-letnie doświadczenie w rachunkowości spółek o różnym profilu działalności. Obecnie słuchaczka seminarium doktorskiego (prawo) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu jak również w trakcie zdobywania uprawnień ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Accounting Department

Renata Motyka

Accounting Specialist

Accounting Department

Agnieszka Gierczycka

Accounting Specialist

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończyła studia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży księgowej, podczas której ukończyła również kursy z zakresu Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. W pracy zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości dla spółek z branży budowlanej oraz handlowej, a także w prowadzeniu kadr i płac w firmach.

Accounting Department

Katarzyna Sosnowska

Accounting Specialist

Accounting Department

Łukasz Adamiak

Chief Accountant

Accounting Department

Katarzyna Hajduga

Accounting Specialist

Studentka Krakowskiej Akademii na kierunku Finanse i rachunkowość. Posiada dwuletnie doświadczenie na stanowisku asystentki księgowej. W ATL zajmuje się bieżącym wsparciem działu księgowości, a także obsługą małych firm będących na Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów (KPiR).