NewsKadry i płacePodatkiPrawo

Kwestie podatkowe dotacji – innowacje w medtech

Udostępnij artykuł:

Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach polska scena start-upów w sektorze technologii medycznych zyskuje coraz większe uznanie. Wiele z tych młodych firm korzysta z pomocy finansowej w postaci dotacji i dofinansowań, w tym z programów unijnych, aby rozwijać przełomowe projekty. Przykładowe obszary obejmują cyfryzację usług medycznych (np. telemedycyna, telerehabilitacja), profilaktykę i diagnostykę zdrowotną, a także badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań w kardiologii, onkologii oraz neurologii.

Kluczowym krokiem jest znalezienie odpowiedniego programu wsparcia, spełnienie jego wymagań oraz przygotowanie wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków ważne jest prawidłowe rozliczenie podatkowe dotacji.

Na tym aspekcie chcielibyśmy się dzisiaj skupić. Podatkowe rozliczenie dotacji może w praktyce napotkać różne trudności, jednak zaczynając od podstaw wspólnych dla wszystkich beneficjentów, omówimy kwestie związane z rozliczaniem dotacji na zakup środków trwałych oraz prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych finansowanych dotacją.

Przychód podatkowy a otrzymanie dotacji

W zakresie podatku dochodowego obowiązuje tzw. zasada lustra, co oznacza, że dotacja nie podlega opodatkowaniu, a wydatki sfinansowane z dotacji nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są przychodem podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak przychód ten korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy. Zwolnienie to obejmuje dotacje na nabycie środków trwałych, co zwiększa efektywność ekonomiczną wsparcia publicznego.

Jednocześnie nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Oznacza to, że amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji nie jest kosztem uzyskania przychodu, chyba że środki trwałe zostały częściowo sfinansowane z własnych środków – wtedy można zaliczyć proporcjonalną część odpisów do kosztów firmowych.

Prawo do odliczenia VAT a wydatkowanie dotacji

Często pojawiającym się pytaniem jest, czy można odliczyć VAT od zakupów finansowanych dotacją. W tej kwestii nie ma specjalnych regulacji, obowiązują ogólne zasady odliczenia VAT. Podatnicy mają prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, niezależnie od źródła finansowania. Oznacza to, że podatnik może odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki sfinansowane dotacją.

Perspektywy rozwoju branży medtech w Polsce są obiecujące. Wsparcie finansowe, zwłaszcza w formie dotacji, otwiera możliwości rozwoju kluczowych przedsięwzięć i podniesienia jakości usług. Jednak poprawne rozliczenie dotacji jest kluczowe. W przypadku wątpliwości podatkowych warto skonsultować się z doradcą podatkowym, co pozwoli uniknąć komplikacji i zapewnić prawidłowe rozliczenie podatkowe.

CASE STUDY #3
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72