NewsPodatkiRachunkowość

Include retained earnings and shareholder surcharges in company tax expenses!

Udostępnij artykuł:

Znowelizowana ustawa CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2019r., wprowadziła art.15 cb,. Powinny na niego zwrócić uwagę szczególnie spółki  finansowane kapitałem własnym. Wskazuje on bowiem na potencjał zwiększenia kosztów uzyskania przychodu o równowartość kosztów finansowania dłużnego, mimo, że koszty te nie są faktycznie ponoszone.

 Co rozporządzenie mówi o koszcie uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami, kosztem uzyskania przychodu jest kwota odpowiadająca iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która obowiązuje w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy (1,75%-31 grudnia 2021r.) plus 1 punkt procentowy oraz:

  1. dopłaty dokonywanej na rzecz spółki na zasadach określonych w odrębnym przepisie lub
  2. zysku przekazywanego na kapitał rezerwowy/kapitał zapasowy spółki.

Tak wyliczone koszty to tzw. hipotetyczne koszty finansowania kapitałem własnym, których rozliczenie będzie możliwe w roku dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego czy kapitału zapasowego. A także w dwóch kolejnych latach podatkowych (następujących bezpośrednio po sobie). Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to odliczenie nieograniczone. Uznano bowiem, że limitem będzie kwota 250 000 zł, której nie powinno się przekroczyć w roku obrotowym.

Zatem w przypadku gdy firma w 2021 r. wygeneruje zysk w wysokości 1 000 000 zł i w kolejnym roku podejmie uchwałę o całkowitym przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy, hipotetyczny koszt finansowania kapitałem własnym wyniesie 27 500 zł (1 000 000 zł x (1) ,75% + 1%)). Co przy stawce CIT 19% oznacza, że firma zaoszczędzi 5225 zł.

Mimo iż nie jest, to bardzo duża kwota to weźmy pod uwagę, że kiedy stopy procentowe wzrosną, ta kwota również będzie rosnąć. A z uwagi na łatwe do spełnienia warunki, może to być wymierna korzyść podatkowa.

Łatwe do spełnienia warunki, czyli jakie?

Głównym warunkiem rozpoznania wydatków jest podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat i ich wpłacie przez wspólników lub o przeznaczeniu całości, lub części rocznego zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy. Jednak nawet w przypadku, kiedy warunek ten będzie spełniony, rozliczenie kosztów zysków i dopłat będzie niemożliwe, jeżeli środki te miałyby pokryć stratę bilansową. Co ważne, zysk należy przekazać na jeden z dwóch kapitałów zakładowych spółki – rezerwowy, lub zapasowy. Nie wystarczy samo zatrzymanie go w spółce.

Przepisy należy interpretować w sensie dosłownym – zgodnie z treścią art. 15 cb -warunkiem skorzystania ze świadczeń, o których mowa w tym przepisie, jest przeniesienie zysku na kapitał zapasowy albo rezerwowy.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzono jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zgodnie z nim, wypłata zysków może nastąpić dopiero po upływie 3 lat począwszy od końca roku podatkowego, w którym podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce lub wniesiono dopłatę do spółki.

Ponadto, w tym okresie firma nie może zostać przekształcona w spółkę lub zostać przejęta w wyniku podziału czy łączenia.

Proponowane rozwiązanie należy zdecydowanie zakwalifikować jako korzystne. Z uwagi na niewielkie wymogi, konieczne do spełnienia, przepis ten może przyczynić się do znacznego zmniejszenia obciążenia podatkowego. Zwłaszcza,  gdy przedsiębiorcy zdecydują się pozostawić wypracowane zyski w spółce.

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania do poruszonego zagadnienia – zachęcamy do kontaktu! Nasz Zespół jest stale do Państwa dyspozycji.

 

Changes and benefits related to the R&D relief in income tax.
What can the company deduct from income tax?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72