NewsPodatkiRachunkowość

Related parties and controlled transactions entered into.

Udostępnij artykuł:

Równolegle z pierwotną wersją Polskiego Ładu, wprowadzono nowy zapis art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy CIT, dotyczący transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) będących podmiotami powiązanymi.

Wskazany przepis stanowi, że w przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych wyżej wymienionych podmiotów, nie jest wymagana analiza porównawcza lub analiza zgodności.

Kto może z tego skorzystać?

W rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, mali i mikro przedsiębiorcy to tacy, którzy:

  • średniorocznie zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sum aktywów bilansu nie przekracza równowartości 2 milionów euro w złotych – w przypadku mikro przedsiębiorcy oraz
  • średniorocznie zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sum aktywów bilansu nie przekracza równowartości 10 milionów euro w złotych – w przypadku małego przedsiębiorcy.

Co ważne, ust. 3b ww. ustawy wskazuje, że aby móc skorzystać z opisywanego ułatwienia, należy spełniać wymogi statusu mikro/małego przedsiębiorcy w ostatnim roku podatkowym.

Czy wystarczy, aby badana strona posiadała status przedsiębiorcy mikro lub małego, czy też warunek ten muszą spełniać obie strony?

Co na to organy podatkowe?

Na korzyść mikro i małych przedsiębiorstw z pewnością wskazują następujące stanowiska:

  • uzasadnienie nowelizacji oraz zestawienie uwag z prekonsultacji zmian w przepisach o cenach transferowych,
  • Pismo z dnia 14 października 2022 r. sygn: 0111-KDIB1-3.4010.423.2022.1.AN, w którym Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika-spółki, mówiącym, że spółka będąca podmiotem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych powinna ocenić wyłącznie własny status. W przypadku ustalenia, że spełnia opisane wyżej cechy mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców – może skorzystać z uproszczenia przewidzianego w art. 11q ust. 3a Ustawy CIT. Nie jest natomiast zobowiązana do oceny statusu drugiej strony (Wspólnika), będącego podmiotem odrębnym.
Remote working in 2023. End of teleworking, home inspections and other changes.
Company in Germany – Taxes, tax audits
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72