NewsDelegowanie PracownikówPodatkiPrawo

Delegowanie pracownika na terenie UE, EOG i Szwajcarii

Udostępnij artykuł:

Współpraca w ramach Unii Europejskiej otwiera przed państwami członkowskimi szerokie możliwości w zakresie mobilności pracowników oraz świadczenia usług na terenie strefy Schengen. Ten swobodny przepływ pracy i usług daje pracodawcom elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dostosowując siłę roboczą do zmieniających się potrzeb rynku. W rezultacie otwiera to drzwi dla nowych możliwości kontraktów zagranicznych, wymagających czasami wysłania personelu do realizacji zadań poza granicami kraju.

Pracodawca ma możliwość delegowania pracowników do pracy w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w ramach świadczonych przez firmę usług za granicą. 

Istnieją trzy główne scenariusze takich delegowań:

 1. W związku z realizacją umowy zawartej przez pracodawcę delegującego z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium innego państwa.
 2. Do oddziału lub przedsiębiorstwa, będącego częścią grupy firm, do której należy również pracodawca delegujący.
 3. Pracodawca delegujący działający jako agencja pracy tymczasowej.

Dzięki tym mechanizmom firmy mają większą elastyczność w dostosowaniu się do wymagań rynku oraz mogą skorzystać z globalnej puli talentów, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom biznesowym.

Kogo można delegować do pracy?

Aby zostać uznanym za pracownika delegowanego, osoba musi spełnić pewne kluczowe kryteria:

 1. Musi być zatrudniona i regularnie wykonywać pracę na terytorium Polski.
 2. Powinna zostać tymczasowo przekierowana do pracy na obszarze innego państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
 3. Delegowanie musi być dokonane przez pracodawcę w ramach świadczonych przez niego usług.

Decydujące w tej kwestii są przepisy obowiązujące w kraju, z którego delegowana osoba pochodzi. Warto zauważyć, że istnieje możliwość, aby pracownikiem delegowanym był cudzoziemiec legalnie zatrudniony na terytorium Polski, ale wymaga spełnienia to dodatkowych warunków. Więcej o obowiązkach pracodawcy względem delegowanego pracownika pisaliśmy w artykule: O czym należy pamiętać, delegując pracowników za granicę?  

Najważniejsze informacje

Unia Europejska tworzy przepisy, które obowiązują w krajach członkowskich, jednak należy pamiętać, że różne kraje mają swoje specyficzne przepisy dotyczące prawa pracy i zatrudnienia. To oznacza, że pomimo wielu punktów wspólnych, część przepisów będzie się różnić, nawet jeśli nie w całości, to w detalach.

Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że pracownik oddelegowany powinien podlegać krajowym regulacjom prawnym państwa oddelegowania, które są korzystniejsze niż polskie. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • minimalne okresy odpoczynku i maksymalnego czasu pracy;
 • minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych;
 • wynagrodzenie (w tym wszystkich jego obowiązkowych elementów) określone w prawie krajowym lub powszechnie stosowanych umowach zbiorowych;
 • przepisy BHP;
 • środki ochronne dla kobiet ciężarnych, kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka oraz młodzieży (w wieku poniżej 18 lat);
 • przepisy dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • warunki zakwaterowania pracowników w kraju przyjmującym, jeżeli ma je zapewnić pracodawca;
 • dodatki lub zwroty kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, gdy są one wymagane w czasie trwania delegowania.

W każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii istnieje dedykowany punkt kontaktowy, który udziela pracodawcom informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz obowiązków związanych z delegowaniem. Aby znaleźć odpowiedni punkt kontaktowy, pracodawca może skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie. Dzięki temu będzie mógł skutecznie przygotować się do delegowania pracownika za granicę i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CASE STUDY #1
O czym należy pamiętać, delegując pracowników za granicę?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72