NewsPodatkiRachunkowośćUlga badawczo-rozwojowa i IP BOX

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Udostępnij artykuł:

W polskim prawie istnieje sporo rodzajów ulg, które można wykorzystać przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Jedną z takich ulg jest  ulga badawczo-rozwojową. Jej głównym zadaniem jest wspieraniem działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. I pomimo tego, że ulga funkcjonuje od 2016 roku (przepisy były kilkukrotnie modyfikowane) to w dalszym ciągu duża część podmiotów nie wie, że może z niej skorzystać,

W dzisiejszym wpisie przybliżymy ,czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową. Kto może się o nią ubiegać i jakie warunki należy spełnić?

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Jak już wspomnieliśmy, ulga B R przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe. Jak zatem taka działalność jest rozumiana w prawie podatkowym?

Ustawy o podatku PI, CIT, szkolnictwie wyższym i nauce określają działalność badawczo-rozwojową jako:

– działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe , podejmowaną systematycznie, mającą na celu zwiększenie ogólnego zasobu wiedzy lub jego oryginalne zastosowanie.

 Przykłady prac badawczo-rozwojowych

Należą do nich:

 • w branży medycznej – badania nad nowymi lekami lub szczepionkami, rozwój aparatury medycznej etc.;
 • w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych – badania nad oprogramowaniem, rozwój platform cyfrowych etc.
 • w branży finansowej – rozwój nowych metod płatności, systemów informatycznych etc.;
 • w branży budowlanej – rozwój nowych metod inżynieryjnych, ulepszanie materiałów budowlanych etc.;
 • w branży rolniczej– badania nad nawozami, metodami przechowywania żywności etc.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie czy opłacają podatek według skali czy stawki liniowej),
 • podatnicy podatku od osób prawnych.

Z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy z różnych branż oraz prowadzący zarówno małe, jak i duże firmy. Istotnym wyróżnikiem pozostaje nastawienie działalności podmiotu na rozwój.

Co istotne! Aby móc skorzystać z ulgi nie trzeba wykonywać bardzo skomplikowanych badań, posiadać rozbudowanych laboratoriów czy specjalistycznej aparatury. Ulga badawczo-rozwojowa skierowana jest do wszystkich podatników, którzy tworzą nowe produkty lub je ulepszają. A ich działalność związana jest badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim to, że działalność powinna być związana z systematycznie prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Celem prac badawczo-rozwojowych ma być poszerzanie wiedzy na dany temat, opracowywanie nowych technologii oraz znajdowanie nowych zastosowań dla opracowanych zagadnień. Decydujący nie jest także efekt prowadzonych badań, odliczyć od podatku można więc także koszty przedsięwzięć, które nie zakończyły się sukcesem.

Co oferuje ulga B+R?

W jej ramach możliwe jest odliczenie od podatku kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych), które przedsiębiorca poniósł na działalność nadawczo-rozwojową. Wysokość odliczeń od podstawy opodatkowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub nawet 150%, gdy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego.

Koszty kwalifikowane a ulga badawczo-rozwojowa

 Kosztami kwalifikowanymi nazywamy koszty poniesione na rzecz działalności badawczo-rozwojowej danego przedsiębiorstwa.

Organy podatkowe wskazują na szereg warunków, jakie należy spełnić, aby móc uznać koszty za kwalifikowane:

 • podatnik poniósł koszty na działalność B+R
 • koszty te stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw CIT/PIT
 • koszty mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych określonych w ustawach CIT/PIT
 • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji podatnik wyodrębnił koszty działalności B+R,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów nie przekroczyła limitów ustawowych dla ulgi B+R (100% lub 200 % kosztów kwalifikowanych  w zależności od ich rodzaju i posiadania przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego),
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wśród nich wyodrębnić można wydatki różnego typu, na przykład:

 • koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej ( koszty osobowe),
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związane z prowadzoną działalnościa badawczo-rozwojową (koszty materiałowe),
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności  B+R z wyłączeniem samochodów osobowych, oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością ( odpisy amortyzacyjne).

Od roku 2022 kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększyła się do 200 % w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo rozwojowej.

Ulga B+R a zeznanie roczne.

Dzięki uldze B+R przedsiębiorca ma możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów działalności B+R dwukrotnie. Za pierwszym razem jako zwykłych kosztów uzyskania przychodu, a następnie jako kosztów kwalifikowanych (100% lub 200% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju i posiadania przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Zgodnie z ustawami o PIT i CIT odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione.

W tym celu należy złożyć odpowiedni załącznik do zeznania podatkowego:

– CIT/BR do zeznania CIT-8 , CIT-8A, CIT- 8B,

-PIT/BR do zeznania PIT 36, PIT 36L.

Popularność ulgi badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców z roku na rok wzrasta, choć jej potencjał w pełni nie jest wykorzystywany. Kojarząca się naukowo nazwa ulgi często staje się powodem utraty zainteresowania jej zakresem i dostępnością.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę, że dla wielu Klientów zagadnienia związane z rozliczaniem oraz korzystaniem z ulg mogą być niejasne. Z tego powodu oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących ulgi B+R.

Running a Polish company in Germany – what do you need to know?
Related party transactions – changes
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72