NewsPodatkiPrawoRachunkowość

How about a simpler limited partnership instead of a limited liability partnership?

Udostępnij artykuł:

Jeszcze do końca 2020 roku spółki komandytowe cieszyły się bardzo duża popularnością.

Forma tej działalności dawała przedsiębiorcom bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej łącząc z preferencyjnym opodatkowaniem udziałowców (tzw.komandytariuszy).

Jednakże od początku 2021 w związku ze zmianami komadtariusze utracili możliwość jednokrotnego opodatkowania i spółka komandytowa przeszła pod reżim ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podwójnego opodatkowania (na poziomie spółki i udziałowca jako wypłata zysku).

Jednakże komplementariusz, który jest osobą fizyczną nadal może korzystać z benefitów w opodatkowaniu. Na czym one polegają – poniżej Państwu prezentujemy.

Kim jest i jak opodatkowany jest komplementariusz w spółce komandytowej?

Komplementariusz to wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku CIT, natomiast wspólnicy spółki (osoby fizyczne) musza rozliczać podatek PIT.

Czy komplementariusz w spółce komandytowej jest zobowiązany do opłacania składek ZUS?

Tak – komplementariusz musi płacić ubezepieczenia społeczne a także odprowadzać składkę zdrowotną wg nowych zasad wynikających z Polskiego Ładu.

Jaki obliczamy podatek PIT u komplementariuszy?

Komplementariusz powinien obliczać swój udział w zysku spółki, na tej podstawie wyliczy podatek dochodowy, po czym tak wyliczony podatek pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego procentowego udziału w zysku przez kwotę podatku zapłaconego przez spółkę za rok podatkowy
Przykład:
90% udziałów – osoba fizyczna
10% udziałów – osoba prawna np. sp. z o.o.
CIT spółki komandytowej:
1 000 000 * 19% = 190 000
Komplementariusz:
90% * 810 000 = 729 000
PIT: 19% * 729 000 = 138 510
Kwota odliczenia: CIT  * udział komplementariusza = 190 000 * 90% = 171 000
PIT DO ZAPŁATY = 138 510 – 171 000 = 0

Tym samym realnie komplementariusz nie zapłaci żadnego podatku przy wypłacie zysku ze spólki komandytowej.

Czy komandytariusz może stać się komplementariuszem?
Obecnie wiele spółek komandytowych funkcjonuje jeszcze w konfiguracji: komandytariusze to osoby fizyczne a komplementariusz to najczęściej spółka z o.o. Czy w takim razie można zamienić role w spółce?
Tak, kodeks spółek handlowych w art.115 wskazuje, że umowa spółki może dopuszczać, że dotychczasowy komandytariusz uzyskuje status komplementariusza, za zgodą wszystkich wspólników – należy pamiętać, że w takiej sytuacji komandytariusz, który zmienia swój status na komplementariusza musi zbyć ogół praw i obowiązków wynikających ze statusu komandytariusza na rzecz innej osoby.

Jak można zauważyć pod względem podatkowym dla komplementaiuszy spółka komandytowa jest bardzo atrakcyjną forma prowadzenia działalności. Jednakże należy się liczyć z kosztami wynikającym z obowiązkowych składek ZUS i składki zdrowotnej (których np. brak w przypadku komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej). Z kolei spółka komandytowo-akcyjna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej jest droższa od spółki komandytowej ze względu głównie na takie koszty jak: prowadzenie rejestru akcjonariuszy w domu maklerskim, obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta co roku, minimalny kapitał zakładowy w wysokości 50 tys.

Biorąc powyższe pod uwagę należy bardzo szczegółowo rozważyć która z form prowadzenia działalności w ramach spółki komandytowej (klasycznej czy akcyjnej) jest w danym przypadku właściwsza i dopasowana do specyfiki przedsiębiorcy.

W ramach naszych usług możemy Państwa wesprzeć w przeprowadzeniu analiz, których wyniki pozwolą podjąć świadomą i przemyślaną decyzję co do formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Cancellation of invoices – when is it possible and how to do it? Advice
New Deal part 11: company at a loss and income tax will have to be paid
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72