Delegowanie PracownikówNewsPrawo

Mobility package – a revolution in the haulage industry.

Udostępnij artykuł:

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w życie 18 miesięcy po opublikowaniu dyrektywy, czyli w drugiej połowie 2021 roku.

Kierowca jako pracownik delegowany

Największą i zarazem najbardziej kontrowersyjną zmianę wprowadza tzw. dyrektywa o delegowaniu pracowników. Zgodnie z przepisami w niej zawartymi kierowcy będą traktowani jak pracownicy delegowani. Pracodawca zostanie zobowiązany do zapewnienia kierowcy minimalnych warunków zatrudnienia przewidzianych dla pracowników państwa przyjmującego (z uwzględnieniem branży). Dotyczy to przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w państwie, w którym kierowca aktualnie świadczy pracę. Co więcej, kierowcy nie będą mogli już liczyć w takim wymiarze jak dotychczas na diety, ryczałt ani premie, które do tej pory przysługiwały im z tytułu podróży służbowej i niejednokrotnie stanowiły większość ich wynagrodzenia. Od tych ostatnich pracodawcy nie musieli odprowadzać składek ani podatku dochodowego, obowiązki te dotyczyły bowiem wyłącznie pensji zasadniczej. W świetle nowych przepisów dieta i ryczałt będą stanowiły element wynagrodzenia zasadniczego, co będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi i związanymi ze składkami na ubezpieczenie.

Obowiązkowa wymiana tachnografów

Firmy transportowe zostaną zobligowane do wymiany stosowanych tachografów na tachografy inteligentne drugiej generacji rejestrujące m.in. m.in. przekroczenie granicy oraz okres załadunku i rozładunku. Firmy transportowe będą musiały dokonać wymiany w określonym terminie po wejściu w życie przepisów.

Obowiązkowy powrót i wypoczynek

Pakiet wprowadza także obowiązek powrotu każdego samochodu ciężarowego do swojej bazy raz na 8 tygodni. Z kolei do kraju kierowca powinien wracać raz na 4 tygodnie. Jeśli dojdzie do sytuacji wykorzystania dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku jeden po drugim bez powrotu, to przewoźnik będzie musiał zatroszczyć się o zorganizowanie grafiku kierowcy w odpowiedni sposób tzn. tak, aby ten mógł wrócić na koniec trzeciego tygodnia. Od dnia wejścia w życie nowych regulacji kierowca powinien spędzać okres tygodniowego odpoczynku poza kabiną pojazdu. Odpoczynek ma się odbywać na koszt pracodawcy.

Wyłączenia

W ramach pakietu przewidziano wyjątki od objęcia kierowców przepisami dotyczącymi pracowników delegowanych. W przypadku transportu dwustronnego nie będzie istniała konieczność wypłaty minimalnej płacy obowiązującej w kraju gdzie praca jest wykonywana. Przepisy dopuszczają pojedynczy załadunek lub rozładunek po drodze do kraju docelowego oraz jeden z powrotem. Dopuszczalna jest rezygnacja z tej opcji w drodze do celu i wykorzystanie dwóch załadunków bądź rozładunków w drodze powrotnej. Dyrektywa o delegowaniu pracowników nie będzie dotyczyła również tranzytu międzynarodowego, a więc w przypadku przewozu towarów do innego kraju przez obszar państwa trzeciego, pracodawca nie musiał wypłacać kierowcy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w państwie trzecim.
Spod nowelizacji nie wyłączono jednakże przewozów dokonywanych wewnątrz państwa obcego czyli tzw. kabotażu. W tym zakresie dodano również obowiązek 4-dniowego postoju. Nowe przepisy o delegowaniu znajdą również zastosowanie do przewozów rodzaju cross trade, czyli w sytuacji, gdy przewoźnik nie ma siedziby w żadnym z państw, w których dokonywany jest przewóz.

 

Ulga badawczo-rozwojowa systemy teleinformatyczne
SLIM VAT – kolejne zmiany w VAT zapowiadane przez Ministerstwo Finansów
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72