Delegowanie PracownikówKadry i płacePrawo

SOKA BAU ? holiday fund for the construction industry in Germany.

Udostępnij artykuł:

Czym jest SOKA BAU?

SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający wynagrodzenie pracownikowi budowlanemu pracującemu na terenie Niemiec powinien potrącić odpowiedni procent z wynagrodzenia tytułem składki odprowadzanej do kasy urlopowej.

Traktowanie danego pracownika jako pracownika budowlanego w rozumieniu układu zbiorowego nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać, treść aktu zawiera dokładne wymienienie prac i zawodów, które są traktowane jako budowlane i tych które nie będą za takie uważane. Pracami  budowlanymi są między innymi: układanie i montaż płyt, kafelek i mozaiki, murowanie, roboty sztukatorskie, tynkarskie, gipsowe i gipsowo-kartonowe, osuszanie budynków, prace w zakresie elewacji, budowa dróg czy osuszanie budynków. Nie uważa się za prace  budowlane między innymi prace wykonywane przez szklarza, hydraulika czy montera instalacji elektrycznych, chyba że takie osoby będą wykonywać prace wymienione jako uznawane za prace budowlane.

Obecnie składka odprowadzana do SOKA BAU wynosi 15,4% wynagrodzenia wypłacanego za prace w Niemczech brutto i powinna zostać wpłacona na konto kasy urlopowej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który odprowadzamy składki. W przypadku pracowników delegowanych do pracy na terenie Niemiec należy pamiętać że oskładkowaniu podlega jedynie część wynagrodzenia wypłacana za czas pracy zagranicą, a część wynagrodzenia wypłacaną za pracę w Polsce zostawiamy bez potrącenia składki.

Jak działa SOKA BAU?

Kasa urlopowa z należności z pobranych składek tworzy dwa fundusze, fundusz wyrównawczy dla wynagrodzeń urlopowych w budownictwie (ULKA) i fundusz dodatkowych zabezpieczeń finansowych w budownictwie (ZVK). Pieniądze przechowywane w funduszu wyrównawczym dla wynagrodzeń urlopowych w budownictwie stanowią kwotę z której wypłacane są kwoty wynagrodzeń udzielanych przez pracodawcę pracownikowi zatrudnionemu w Niemczech.

Pracownik który pomimo opłacania składek nie skorzystał z urlopu podczas pracy na terenie Niemiec ma prawo żądania wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystane wynagrodzenie urlopowe, wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można złożyć po trzech miesiącach od zakończenia pracy w Niemczech ponieważ wtedy mija termin po którym kasa urlopowa zgodnie z prawem uznaje że dany pracownik nie powróci w najbliższym czasie do pracy na terenie kraju i przechowywanie jego składek nie jest już konieczne.

Roszczenia urlopowe i roszczenie o ekwiwalent przedawniają się z końcem roku następującym po roku powstania roszczenia. W takiej sytuacji SOKA BAU wypłaca odszkodowanie za niewykorzystany urlop lub niewypłacony ekwiwalent.

Co grozi za nie opłacenie składek?

Zwłoka w opłaceniu składek powoduje naliczenie odsetek w wysokości 0,9% od kwoty składki za każdy miesiąc zwłoki. SOKA BAU może wszcząć postepowanie sądowe w razie nieopłaconych składek co może spowodować dodatkowe kłopoty ponieważ zgodnie z układem zbiorowym wyłącznie właściwym sądem do tej kategorii spraw jest sąd w Wiesbaden ? mieście w którym mieści się główna siedziba kasy urlopowej.

Nieopłacanie składek w terminie stanowi także wykroczenie zgodnie z niemieckim prawem karnym, w takim przypadku możliwe jest wymierzenie grzywny aż do wysokości 500 000 euro.

Nowy Ład cz.5: ulga badawczo-rozwojowa i IP Box jeszcze bardziej atrakcyjne?
Strategia podatkowa ? tylko obowiązek czy może jednak przydatny dokument?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72