NewsPodatkiRachunkowość

Prototype relief – an attractive addition to R&D relief

Udostępnij artykuł:

O uldze badawczo-rozwojowej  pisaliśmy już Państwu co najmniej kilkakrotnie na naszym blogu.

W tym wpisie, który w szczególnosci będzie dotyczył firm prowadzących produkcyjną działalność gospodarczą, chcemy Państwu przybliżyć ulgę na prototyp. Jest to ulga dla firm, które wprowadzają  na rynek nowy produkt. Preferencja ta promuje działalność badawczo-rozwojową i jest rozwinięciem istniejącej ulgi badawczo-rozwojowej.

Jakie niesie za sobą preferencje ta ulga?

Ulga ta pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonych kategorii kosztów (niżej wymienionych), poniesionych w ramach prac nad prototypem. Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.

Za koszty kwalifikowane uznaje się:
– cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia);
– wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
– koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu;
– badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia ? badania cyklu życia produktu;
– wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Jak się ulgę rozlicza?
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia ( odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części ) dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na prototyp powinna w naturalnej kolejności być ulgą wykorzystywaną obok ulgi badawczo-rozwojowej.

Będą jej dotyczyć te same procedury, które sa stosowane przy przygotowywaniu się w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (szczegółowa dokumentacja, potwierdzenie możliwości skorzystania z ulgi interpretacjami).

Jako kancelaria mająca duże doświadczenie w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej zapraszamy Państwa do kontaktu z nami – pomożemy Państwu w przeprowadzeniu z sukcesem całego procesu związanego z pozyskaniem i rozliczeniem ulgi na prototyp.

Estonian CIT – sneaky hidden profits
Problems with the Polish special law and the posting of workers following the EU Council decision

Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72