„Estoński” CIT w Polsce – na czym polega, kto może skorzystać?

Od 1 stycznia 2021 roku przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) umożliwiają skorzystanie z nowych metod opodatkowania dochodu – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz tzw. Specjalnych Funduszy Inwestycyjnych. Co to jest i w praktyce jak będzie takie rozwiązanie funkcjonować – o tym przeczytacie Państwo poniżej. Miało być prosto, zachęcająco i z…

Korzyści i zwolnienia już nie dla wszystkich. Zmiana Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Królestwem Niderlandów.

29 października wiceminister finansów Jan Sarnowski oraz ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsma podpisali Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. „Dziś zaktualizowaliśmy i wzmocniliśmy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącą Polskę i Niderlandy o najnowsze standardy, w tym przepisy ułatwiające zwalczanie oszustw podatkowych. Zmiany uniemożliwią nadużywanie polsko-holenderskiej umowy podatkowej,…

IP BOX – jak przygotować wniosek o interpretację podatkową by dawała ochronę?

Ilość interpretacji w zakresie IP Box, które możemy wyszukać na stronie Ministerstwa Finansów jest już imponująca. Bardzo dużo z nich jest pozytywna. Ale nawet pozytywna interpretacji nie da całkowitej ochrony prawnej jeżeli interpretacja nie będzie udzielać odpowiedzi na prawidłowo napisany wniosek, który będzie przygotowany zgodnie ze wskazówkami poniżej. Oczywiście jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z profesjonalnej…

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,,Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o…

Wybór terminu opodatkowania CIT przez spółkę komandytową (01 stycznia 2021 lub 01 maja 2021) – możliwości i obowiązki

⇒ Spółka komandytowa co do zasady staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., ale wprowadzono możliwość przesunięcia terminu uzyskania przez spółkę komandytową podmiotowości prawno-podatkowej na 1 maja 2021 r. ⇒ Przepisy przejściowe przewidują, że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy dotyczące objęcia jej regulacjami ustawy o CIT, stosuje się do tej spółki…

Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców – projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy autorstwa Ministerstwa Finansów zakłada wprowadzenie wielu dodatkowych obowiązków dla instytucji obowiązanych. Zmiany dotyczyć będą m.in. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, realizowania nowych obowiązków informacyjnych, czy dokonywania tzw. „transakcji skomplikowanych”. Firmy powinny przygotować się na konieczność wdrożenia szerokich usprawnień systemowych oraz zredefiniowania modelu operacyjnego. Nowelizacja ustawy wskazuje, że środki bezpieczeństwa finansowego…

Czy pracodawca musi informować o pracowniku chorym na COVID-19?

Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na którego stronie możemy przeczytać, że choć żaden przepis rozporządzeń z 9, 23,30 października i 3 listopada 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) nie wskazuje takiego obowiązku pracodawcy, to taki obowiązek da się wywieść z Kodeksu pracy…

Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o zawarciu przez Polskę i Niemcy porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. To duże uproszczenie dla pracowników. Zostały utrzymane zasady opodatkowania sprzed pandemii. Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust.…

WAŻNE! Ulga na złe długi – VAT od wierzytelności z 2018 roku można odzyskać jedynie do końca grudnia!

Tak jak Państwu pisaliśmy w tym wpisie https://atl-group.pl/ulga-na-zle-dlugi-vat-rowniez-dla-kontrahentow-w-upadlosci-lub-likwidacji/ wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-335/19) w polskiej sprawie dotyczącej ulgi na złe długi przyniósł pozytywne rozstrzygnięcie dla polskich podatników. Wyrok zapadł 15 października 2020., ale został opublikowany dopiero teraz – tj. 7 grudnia 2020 w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10) Co ważne – trzeba się spieszyć, by…

O czym należy pamiętać w 2021 rok cz.1. Spółki komandytowe i spółki jawne opodatkowane podatkiem CIT

Chyba już wszyscy przedsiębiorcy są przyzwyczajeni, że końcówka roku to okres wielu zmian w podatkach. I tym razem również nie zawiedli się – będzie się działo… Rozpoczynamy cykl opisujący najważniejsze zmiany w podatkach jakie wejdą od 2021 roku i zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi. Spółka komandytowa to już pewne od 01 stycznia 2021…