zmiany w składce zdrowotnej_ATL Group

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły wiele zmian w zakresie regulacji podatkowych. Jednakże, z uwagi na wadliwość przynajmniej niektórych rozwiązań prawnych przyjętych w ramach nowelizacji, ustawodawca podjął działania korygujące. Jedną z instytucji prawa podatkowego, którego dotyczyły zarówno przepisy wprowadzone na początku 2022 r., jak i przepisy korygujące, była instytucja odliczenia składki zdrowotnej. W niniejszym artykule prześledzimy „losy”…

elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia – optymalizacja kosztów pracy

Mówiąc o elastyczności w kontekście biznesowym, zwykle mamy na myśli umiejętność przystosowania się danego podmiotu do zmiennych warunków rynkowych oraz nowych rozwiązań technologicznych, które na rynek wpływają. Tak rozumiana elastyczność dotyczy w szczególności przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Z perspektywy przedsiębiorcy-pracodawcy zatrudnienie generuje koszty, które mogą wpływać negatywnie na kondycję finansową jego firmy. Aby koszty te…

praca zdalna i kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Rząd we wtorek 24 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma to stanowić bardziej elastyczną formę wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej w obrębie kodeksu telepracy. Celem rozwiązania jest…

Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?

System kasy urlopowej dla branży budowlanej (SKOA BAU) dla właściwego naliczania comiesięcznej kwoty składek potrzebuje comiesięcznych zgłoszeń podmiotów mających obowiązek uczestniczyć w systemie. Podstawową formą przekazywania danych do systemu kasy urlopowej jest uzupełnianie odpowiednich formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetowego systemu kasy urlopowej. Po spełnieniu szczególnych kryteriów i złożeniu odpowiedniego wniosku istnieje możliwość przekazywania tych danych…

Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

SOKA BAU – kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.

Czym jest SOKA BAU? SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający…

Zmiany w ubezpieczeniach: nowe okresy pobierania zasiłków i problem emerytur czerwcowych.

24 czerwca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożył w maju tego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Rząd chce uporządkować system ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja obejmuje m.in. o wprowadzenie jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje zmiany…

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Praca zdalna na wniosek pracownika.

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim unormowania sposobów świadczenia pracy zdalnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, Kodeks pracy w obecnym brzmieniu…

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…