Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

SOKA BAU – kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.

Czym jest SOKA BAU? SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający…

Kiedy pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika? Propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie badania trzeźwości pracowników. Regulacje dotyczą także środków, które działają podobne do alkoholu, czyli dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Aktualny stan prawny Obecnie kwestia badania trzeźwości pracowników budzi wiele kontrowersji. Pracodawcy nie są uprawnieni…

Zmiany w ubezpieczeniach: nowe okresy pobierania zasiłków i problem emerytur czerwcowych.

24 czerwca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożył w maju tego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Rząd chce uporządkować system ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja obejmuje m.in. o wprowadzenie jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje zmiany…

Projekt rozporządzenia KE – transparentność wynagrodzeń to nowe wymogi dla firm.

Transparentność, czyli przejrzystość płac to temat przewodni nowego projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję Europejską. Wśród polskich ekspertów rynku zatrudnienia projekt wzbudził znaczne wątpliwości zarówno w zakresie stopnia transparentności, jak i obowiązków nakładanych z tego tytułu na pracodawców. Polskie firmy już teraz powinny przygotować się na wdrożenie odpowiednich procedur spełniających unijne wymogi, bowiem proponowane przez Komisję…

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Praca zdalna na wniosek pracownika.

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim unormowania sposobów świadczenia pracy zdalnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, Kodeks pracy w obecnym brzmieniu…

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…

Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.

Rynek usług opieki społecznej rozwija się w Niemczech dynamicznie głównie za sprawą pracowników delegowanych z krajów wschodnich, w tym także Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce nastąpi w tej dziedzinie rewolucja. Ta owocna, choć słabo uregulowana gałąź niemieckiej gospodarki stała się ostatnio obiektem zainteresowania nie tylko niemieckiego rządu i Unii Europejskiej, ale także…

Jakie będę kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń w 2021 roku?

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł, zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. Przypomnijmy, iż z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował…

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,,Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o…