35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?

Od początku bieżącego roku trwa zażarta dyskusja co do ilości dni urlopu wypoczynkowego między związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pojawiły się również doniesienia o przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywie mającej wydłużyć pracownicze urlopy we wszystkich państwach członkowskich. Jak można się domyślić, pracodawcy stanowczo oponują zmianom postulowanym przez związkowców, ale ci ostatni wskazują na fakt,…

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest…

Od 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji pracowników.

Od 24 października obowiązują kolejne zmiany przepisów, które dotyczą kwarantanny i izolacji pracowników wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zmiany są następujące: – Sanepid nie wydaje już decyzji przy skierowaniu na kwarantannę. – Zlikwidowano…

ZUS rozliczy składki za przedsiębiorcę. Nadchodzi transformacja systemu zabezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął plan dotyczącego kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na najbliższe trzy lata. Ich funkcjonowanie ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu. Prezes ZUS – Profesor Gertruda Uścińska w swoim wystąpieniu zapowiedziała pomoc, chęć zredukowania biurokracji i ułatwienie prowadzenia biznesu dla polskich przedsiębiorców. ZUS w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji…

Wzrost składek ZUS w 2021 r. – porównanie względem ubiegłego roku.

8 lipca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021. Według rządowych obliczeń kwota przeciętnego wynagrodzenia służąca jednocześnie do wyliczenia wymiaru składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wzrośnie o 4,3 proc. W stosunku do kwoty 5227 zł obliczonej dla 2020 roku można zanotować wzrost o 225 zł, zatem przeciętne wynagrodzenie przewidziane…

Monitoring w pracy – co wolno pracodawcy?

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie wskazówki dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy. Znajdują się tam również odpowiedzi na często zadawane pytania. Spośród wielu przydatnych informacji na wyróżnienie zasługuje przypomnienie o obowiązku informacyjnym pracodawcy względem pracowników dotyczącym m.in. tego gdzie znajduje się monitoring jak i konieczności udostępnienia nagrań pracownikom na żądanie. Nie…

Nadpłata w ZUS a zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Część przedsiębiorców, która złożyła wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach pomocy państwa czyli Tarczy Antykryzysowej – jej nie uzyskała. Dodatkowo stracili jakby podwójnie, gdyż pieniądze, które przedsiębiorcy mieli nadpłacone w ZUS – zostały im zabrane i rozliczone na poczet składek w okresie marzec – maj 2020 – taka była interpretacja ZUS przepisów o…

Obowiązkowy split payment VAT

Czy odprawy wypłacane zwalnianym pracownikom z przyczyn ich niedotyczących podlegają opodatkowaniu oraz oskładkowaniu?

Każdy podmiot zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest objęty regulacjami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.). Przepisy tej ustawy przewidują wypłacanie odpraw pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wysokość odprawy…

Przedłużenie terminu odroczenia płatności zaliczek na PIT-4 za marzec, kwiecień i maj 2020

Termin wpłat przez płatników zaliczek na PIT-4 za marzec i kwiecień 2020 który został przesunięty na 1 czerwca 2020, okazuje się, że najprawdopodobniej będzie przesunięty: • do 20 sierpnia 2020 r. za marzec 2020 r., • do 20 października 2020 r. za kwiecień 2020, i dodatkowo zaliczka za maj 2020 • do 20 grudnia 2020…

Polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę – nowe rozwiązania w prawie pracy.

Zgodnie z art. 58 pkt. 1 projektu Tarcza 4, który aktualnie znajduje się w Sejmie, wykonywanie pracy zdalnej będzie mogło zostać polecone pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji, w której pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy a rodzaj pracy pozwala na pracę zdalną. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności…