Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…

Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.

Rynek usług opieki społecznej rozwija się w Niemczech dynamicznie głównie za sprawą pracowników delegowanych z krajów wschodnich, w tym także Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce nastąpi w tej dziedzinie rewolucja. Ta owocna, choć słabo uregulowana gałąź niemieckiej gospodarki stała się ostatnio obiektem zainteresowania nie tylko niemieckiego rządu i Unii Europejskiej, ale także…

Jakie będę kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń w 2021 roku?

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł, zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. Przypomnijmy, iż z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował…

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,,Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o…

Czy pracodawca musi informować o pracowniku chorym na COVID-19?

Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na którego stronie możemy przeczytać, że choć żaden przepis rozporządzeń z 9, 23,30 października i 3 listopada 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) nie wskazuje takiego obowiązku pracodawcy, to taki obowiązek da się wywieść z Kodeksu pracy…

35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?

Od początku bieżącego roku trwa zażarta dyskusja co do ilości dni urlopu wypoczynkowego między związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pojawiły się również doniesienia o przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywie mającej wydłużyć pracownicze urlopy we wszystkich państwach członkowskich. Jak można się domyślić, pracodawcy stanowczo oponują zmianom postulowanym przez związkowców, ale ci ostatni wskazują na fakt,…

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest…

Od 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji pracowników.

Od 24 października obowiązują kolejne zmiany przepisów, które dotyczą kwarantanny i izolacji pracowników wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zmiany są następujące: – Sanepid nie wydaje już decyzji przy skierowaniu na kwarantannę. – Zlikwidowano…

ZUS rozliczy składki za przedsiębiorcę. Nadchodzi transformacja systemu zabezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął plan dotyczącego kluczowych projektów w procesie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na najbliższe trzy lata. Ich funkcjonowanie ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu. Prezes ZUS – Profesor Gertruda Uścińska w swoim wystąpieniu zapowiedziała pomoc, chęć zredukowania biurokracji i ułatwienie prowadzenia biznesu dla polskich przedsiębiorców. ZUS w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji…

Wzrost składek ZUS w 2021 r. – porównanie względem ubiegłego roku.

8 lipca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021. Według rządowych obliczeń kwota przeciętnego wynagrodzenia służąca jednocześnie do wyliczenia wymiaru składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wzrośnie o 4,3 proc. W stosunku do kwoty 5227 zł obliczonej dla 2020 roku można zanotować wzrost o 225 zł, zatem przeciętne wynagrodzenie przewidziane…