Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.

Rynek usług opieki społecznej rozwija się w Niemczech dynamicznie głównie za sprawą pracowników delegowanych z krajów wschodnich, w tym także Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce nastąpi w tej dziedzinie rewolucja. Ta owocna, choć słabo uregulowana gałąź niemieckiej gospodarki stała się ostatnio obiektem zainteresowania nie tylko niemieckiego rządu i Unii Europejskiej, ale także…

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,,Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o…

Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców – projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy autorstwa Ministerstwa Finansów zakłada wprowadzenie wielu dodatkowych obowiązków dla instytucji obowiązanych. Zmiany dotyczyć będą m.in. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, realizowania nowych obowiązków informacyjnych, czy dokonywania tzw. „transakcji skomplikowanych”. Firmy powinny przygotować się na konieczność wdrożenia szerokich usprawnień systemowych oraz zredefiniowania modelu operacyjnego. Nowelizacja ustawy wskazuje, że środki bezpieczeństwa finansowego…

Czy pracodawca musi informować o pracowniku chorym na COVID-19?

Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na którego stronie możemy przeczytać, że choć żaden przepis rozporządzeń z 9, 23,30 października i 3 listopada 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) nie wskazuje takiego obowiązku pracodawcy, to taki obowiązek da się wywieść z Kodeksu pracy…

Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o zawarciu przez Polskę i Niemcy porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. To duże uproszczenie dla pracowników. Zostały utrzymane zasady opodatkowania sprzed pandemii. Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust.…

35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?

Od początku bieżącego roku trwa zażarta dyskusja co do ilości dni urlopu wypoczynkowego między związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pojawiły się również doniesienia o przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywie mającej wydłużyć pracownicze urlopy we wszystkich państwach członkowskich. Jak można się domyślić, pracodawcy stanowczo oponują zmianom postulowanym przez związkowców, ale ci ostatni wskazują na fakt,…

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu zarządu jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3010/19) spółka może odliczyć od przychodu wynagrodzenie dla członka zarządu za comiesięczne posiedzenie zarządu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeżeli zakres wykonywanych czynności się nie pokrywa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu z tytułu uczestnictwa…

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest…

Obowiązkowy split payment od 01 września 2019

Ulga na złe długi VAT – również dla kontrahentów w upadłości lub likwidacji!

Polski przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT nawet jeżeli dłużnik był w upadłości albo likwidacji – TSUE orzeka, że polska ulga na złe długi w VATjest  niezgodna z prawem unijnym. 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskich kryteriów ulgi na złe długi w VAT.…

Rewolucja na rynku IT? Informatykom i programistom grozi wyższy podatek od honorariów autorskich.

Minister finansów 15 września 2020 r. wydał Interpretację Ogólną w sprawie zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (nr DD3.8201.1. 2018; DzUrz MF z 18 września 2020 r., poz.107). Treść dokumentu wyjaśniaja m.in. zasady ustalania wysokości honorarium autorskiego oraz kwestię sposobu przechodzenia praw autorskich z pracownika na pracodawcę. W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy,…