zmiany w składce zdrowotnej_ATL Group

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły wiele zmian w zakresie regulacji podatkowych. Jednakże, z uwagi na wadliwość przynajmniej niektórych rozwiązań prawnych przyjętych w ramach nowelizacji, ustawodawca podjął działania korygujące. Jedną z instytucji prawa podatkowego, którego dotyczyły zarówno przepisy wprowadzone na początku 2022 r., jak i przepisy korygujące, była instytucja odliczenia składki zdrowotnej. W niniejszym artykule prześledzimy „losy”…

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych_Atl Group

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorca prowadzący działalność, jest decyzja o wyborze formy opodatkowania. W 2022 r. podatnicy mają w zasadzie do wyboru trzy główne formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany. Z obowiązującej dotychczas karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które już wcześniej były do niej zgłoszone. W…

rękojmia- jak skutecznie wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność

Jak skutecznie wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z rękojmi?

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi – w przeciwieństwie do gwarancji – obowiązuje na mocy samego kodeksu cywilnego. Można ją ewentualnie rozszerzyć, ograniczyć lub nawet wyłączyć. Z tym zastrzeżeniem, że nie zawsze tę odpowiedzialność można skutecznie ograniczyć lub wyłączyć. Po pierwsze, co do zasady nie można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy kupującym jest…

praca zdalna i kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Rząd we wtorek 24 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma to stanowić bardziej elastyczną formę wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej w obrębie kodeksu telepracy. Celem rozwiązania jest…

Spółka komandytowa _ czym się charakteryzuje

Spółka komandytowa – co to i czym się charakteryzuje?

Kwestią, którą powinien rozważyć przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, jest dopasowanie odpowiedniej formy organizacyjnej do charakteru tej działalności i zakładanych celów biznesowych. Każdy z wyróżnionych w prawie cywilnym i handlowym typów form organizacyjnych ma cechy swoiste, określające istotne z perspektywy przedsiębiorcy zagadnienia, np. granice odpowiedzialności za działanie organizacji czy sposób jej zarządzania. Z tego względu wybór…

Problemy z polską specustawą i delegowaniem pracowników w związku z decyzją Rady UE

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, opracowują obecnie szczególne regulacje (tzw. specustawy) umożliwiające legalny pobyt i pracę Ukraińcom uciekającym przed wojną. Poszczególne krajowe regulacje będą się między sobą różnić. Jednakże niezależnie od rozwiązań krajowych, 4 marca 2022 r. decyzją 2022/382 Rady Unii Europejskiej, uaktywniły się przepisy Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001…

praca przy laptopie

Wystawianie faktury – od kiedy i w jakim terminie?

Przepisy dotyczące faktur znaleźć można przede wszystkim w rozdziale 1. działu XI ustawy o podatku od towarów i usług (przepisy art. 106-108 ustawy). Określają one zasady fakturowania – w szczególności wskazują, w jakich sytuacjach wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a także wyznaczają terminy do jej wystawienia – zarówno przed sprzedażą, jak i po jej dokonaniu.…

A może zamiast spółki komandytowo-akcyjnej prostsza spółka komandytowa?

Jeszcze do końca 2020 roku spółki komandytowe cieszyły sie bardzo duża popularnością. Forma tej działalności dawała przedsiebiorcom bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej łącząc z preferencyjnym opodatkowaniem udziałowców (tzw.komandytariuszy). Jednakże od początku 2021 w związku ze zmianami komadytariusze utracili możliwość jednokrotnego opodatkowania i spólka komandytowa przeszła pod reżim ustawy o podatku dochodowym od oósb prawnych i tym…