Jak wypowiedzieć Pracowniczy Program Emerytalny bez zbędnych formalności? Nowelizacja okazją dla pracodawców.

Rząd zgłosił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy prawnej. Nowelizacja przewiduje m.in. modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Pracownicze Programy Emerytalne w dobie pandemii Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie możliwości zawieszenia naliczania…

Projekt rozporządzenia KE – transparentność wynagrodzeń to nowe wymogi dla firm.

Transparentność, czyli przejrzystość płac to temat przewodni nowego projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję Europejską. Wśród polskich ekspertów rynku zatrudnienia projekt wzbudził znaczne wątpliwości zarówno w zakresie stopnia transparentności, jak i obowiązków nakładanych z tego tytułu na pracodawców. Polskie firmy już teraz powinny przygotować się na wdrożenie odpowiednich procedur spełniających unijne wymogi, bowiem proponowane przez Komisję…

Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej?

Do Sądu Najwyższego trafiło pytanie prawne, czy dopuszczalne jest ustalenie w umowie kary umownej określonej w procentach bez określenia końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. Sąd Okręgowy w Łodzi prowadząc sprawę o sygnaturze akt III CZP 16/21 doszedł do wniosku, że w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje rozbieżność w tym zakresie. Orzecznictwo…

Kiedy fiskus może opodatkować najem jako przychód z działalności gospodarczej? NSA w obronie przedsiębiorców.

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w siedmioosobowym składzie uchwałę w sprawie opodatkowania umów najmu, dzierżawy itp. Wniosek do sądu złożył w tej kwestii Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegóły sprawy dotyczyły przesłanek ustawy o PIT decydujących, które zyski z wynajmowania nieruchomości są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, a nie z najmu. W sentencji…

Trybunał Konstytucyjny orzekł: Obowiązek odprowadzania składek, gdy pracownik ma umowę z innym podmiotem jest zgodny z konstytucją.

Treść wniosku Trybunał Konstytucyjny zajął się kwestią zgodności z konstytucją art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem za pracownika w rozumieniu ustawy systemowej uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, jeżeli zawarta została z pracodawcą,…

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Praca zdalna na wniosek pracownika.

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim unormowania sposobów świadczenia pracy zdalnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, Kodeks pracy w obecnym brzmieniu…

Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.

Rynek usług opieki społecznej rozwija się w Niemczech dynamicznie głównie za sprawą pracowników delegowanych z krajów wschodnich, w tym także Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce nastąpi w tej dziedzinie rewolucja. Ta owocna, choć słabo uregulowana gałąź niemieckiej gospodarki stała się ostatnio obiektem zainteresowania nie tylko niemieckiego rządu i Unii Europejskiej, ale także…

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,,Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o…

Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców – projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy autorstwa Ministerstwa Finansów zakłada wprowadzenie wielu dodatkowych obowiązków dla instytucji obowiązanych. Zmiany dotyczyć będą m.in. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, realizowania nowych obowiązków informacyjnych, czy dokonywania tzw. „transakcji skomplikowanych”. Firmy powinny przygotować się na konieczność wdrożenia szerokich usprawnień systemowych oraz zredefiniowania modelu operacyjnego. Nowelizacja ustawy wskazuje, że środki bezpieczeństwa finansowego…