35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?

Od początku bieżącego roku trwa zażarta dyskusja co do ilości dni urlopu wypoczynkowego między związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pojawiły się również doniesienia o przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywie mającej wydłużyć pracownicze urlopy we wszystkich państwach członkowskich. Jak można się domyślić, pracodawcy stanowczo oponują zmianom postulowanym przez związkowców, ale ci ostatni wskazują na fakt,…

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu zarządu jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3010/19) spółka może odliczyć od przychodu wynagrodzenie dla członka zarządu za comiesięczne posiedzenie zarządu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeżeli zakres wykonywanych czynności się nie pokrywa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu z tytułu uczestnictwa…

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest…

Obowiązkowy split payment od 01 września 2019

Ulga na złe długi VAT – również dla kontrahentów w upadłości lub likwidacji!

Polski przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT nawet jeżeli dłużnik był w upadłości albo likwidacji – TSUE orzeka, że polska ulga na złe długi w VATjest  niezgodna z prawem unijnym. 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskich kryteriów ulgi na złe długi w VAT.…

Rewolucja na rynku IT? Informatykom i programistom grozi wyższy podatek od honorariów autorskich.

Minister finansów 15 września 2020 r. wydał Interpretację Ogólną w sprawie zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (nr DD3.8201.1. 2018; DzUrz MF z 18 września 2020 r., poz.107). Treść dokumentu wyjaśniaja m.in. zasady ustalania wysokości honorarium autorskiego oraz kwestię sposobu przechodzenia praw autorskich z pracownika na pracodawcę. W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy,…

Delegowanie pracowników spoza Unii do pracy w Niemczech – o czym należy pamiętać?

Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje swobodę świadczenia usług w wymiarach zarówno czynnym (swoboda świadczenia usług), jak i biernym (swoboda w korzystaniu z usług). Ta zasada odnosi się nie tylko do obywateli Unii, ale m.in. również do delegowanych obywateli państw trzecich (spoza UE). Dotyczy zatem także sytuacji, w której polska firma, zatrudniająca pracowników…

Monitoring w pracy – co wolno pracodawcy?

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie wskazówki dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy. Znajdują się tam również odpowiedzi na często zadawane pytania. Spośród wielu przydatnych informacji na wyróżnienie zasługuje przypomnienie o obowiązku informacyjnym pracodawcy względem pracowników dotyczącym m.in. tego gdzie znajduje się monitoring jak i konieczności udostępnienia nagrań pracownikom na żądanie. Nie…

Odsetki i różnice kursowe należy kwalifikować jako zyski kapitałowe – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wyroku z 12 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2235/19) warszawski WSA orzekł, że ze względu na fakt, iż przychód ze zbycia akcji jest zaliczany do zysków kapitałowych, to analogicznie również odsetki oraz różnice kursowe z tytułu pożyczki na zakup tych akcji należy zaliczyć do tego źródła. W analizowanym przez sąd stanie faktycznym…

Wskazówki dotyczące delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. – jak przygotować firmę na nowe regulacje?

Nowelizacja zasad delegowania pracowników podjęta ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. do porządku prawnego państw członkowskich UE nakazuje wprowadzić m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ogranicza możliwość stosowania lokalnego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub…

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w…