Nasze usługi
Usługi księgowe
Kraków, Katowice, Warszawa

ATL Accounting & Payroll Sp. z o.o. oferuje Klientom kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej, połączone z doradztwem podatkowym, a także konsultingiem w zakresie kontroli i finansów. Wsparcie zespołu profesjonalistów, to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa fiskalnego, ale też wzrost efektywności firmy, a co za tym idzie jej konkurencyjności na rynku.

usługi księgowe

co oferujemy?

 • prowadzenie kompleksowych usług księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie uznanymi zasadami rachunkowości (GAAP)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami UoR, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • usługę tax compliance (weryfikację księgowań i przygotowanie rozliczeń podatkowych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła, podatku od towarów i usług, rozliczenia ekspatów)
 • opracowanie raportów zarządczych
 • przygotowanie sprawozdań finansowych (także skonsolidowanych) według Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • prowadzenie administracji finansowej
 • analizy finansowe
 • kontakt z urzędami podatkowymi oraz wsparcie podczas kontroli podatkowych
 • tworzenie sprawozdań dla celów statystycznych
 • prowadzenie rejestrów środków trwałych i amortyzacji
 • obsługę płatności i rachunków bankowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Swoją księgowość ATL powierzają firmy, spółki i międzynarodowe korporacje o różnych formach i profilach działalności. Nasi specjaliści – certyfikowani księgowi z wieloletnim doświadczeniem do każdego Klienta podchodzą w sposób otwarty i elastyczny.

Księgowość

warianty oferowanych usług:

 • kompleksowe prowadzenie rozliczeń księgowych wraz z przygotowaniem rozliczeń podatkowych także w siedzibie Klienta
 • wsparcie działów księgowości Klienta, w tym przygotowanie schematów księgowych, wprowadzenie nowych systemów księgowych, połączenie systemów księgowych
 • nadzór nad rozliczeniami księgowymi i weryfikacja księgowań wraz z przygotowaniem rozliczeń podatkowych
 • audyty wewnętrzne

Księgowość dla firm:

Realizowane przez ATL usługi księgowe pozwalają skutecznie zarządzać firmą: kontrolować koszty i optymalizować wydatki. Oferując do tego dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta rozwiązania prawno-podatkowe wspieramy rozwój i pełne wykorzystanie potencjału Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w biurach ATL w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Zobacz również

Pozostałe obszary działalności

Biuro rachunkowe ATL | Księgowość, podatki, prawo

Kadry i płace

Tworzenie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych i naliczanie wynagrodzeń może przebiegać jeszcze szybciej, sprawniej i efektywniej. Wsparcie specjalisty pozwala też zminimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych z pracownikami. Oferujemy dostęp do wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanej kadry bez konieczności utrzymania w firmie wyspecjalizowanych działów
więcej…

Delegowanie pracowników

Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr i płac,  podatków oraz księgowości nie tylko na podstawie przepisów polskich ale także przepisów Państwa do którego pracownik jest oddelegowany . Tylko wsparcie doradców z doświadczeniem i znajomością zagadnienia gwarantuje prawidłową obsługę tego procesu
więcej…

Doradztwo podatkowe

Zmiany przepisów niosą za sobą problemy z ich interpretacją, a firmowe transakcje i zawierane umowy nierzadko wymagają analizy pod kątem skutków podatkowych. Pomoc eksperta to oszczędność pieniędzy i mniejszy stres przy kontroli. Razem unikniemy błędów podatkowych
więcej…

Doradztwo prawne

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i spółek handlowych niejednokrotnie wymagają interwencji prawnika. Interesy firm korzystających z pomocy kancelarii prawnych są bezpieczniejsze, a pozycja negocjacyjna silniejsza. Jak zbudować rynkową przewagę?
więcej…

Doradztwo biznesowe dotyczące rynku niemieckiego

Dla polskich firm najatrakcyjniejszym rynkiem zbytu wciąż pozostają Niemcy. Rozpoczęcie działalności w innym państwie wymaga jednak wiedzy w zakresie wymogów miejscowego rynku, a także wsparcia prawnego, podatkowego i księgowego. Myślisz o rynku niemieckim? Skontaktuj się z nami.
więcej…

Z naszego bloga

Artykuły z zakresu usług księgowych

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72