Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

Więź rodzinna dobrem osobistym – nowelizacja kodeksu cywilnego.

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego, która umożliwia przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej jako dobra osobistego. Projekt ustawy skierował w kwietniu br. Prezydent RP. Nowelizacja uzupełnia Kodeks cywilny o przepis istotny zwłaszcza dla bliskich osób, które są w stanie wegetatywnym np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego. Chodzi o przyznanie im prawa do zadośćuczynienie…

Nowy Ład cz.4: czy czeka nas masowe przekształcanie JDG w spółki z o.o.?

Znamy już zakres proponowanych zmian podatkowych w ramach tzw. Nowego Ładu. Dla przedsiębiorców są one w większości niekorzystne. Kolejne wpisy pewnie w głównej mierze będą zdominowane przez ten temat. Co zauważyliśmy od momentu pojawienia się zarysu zmian to liczne pytania Klientów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą o możliwość jej przekształcenia w spółkę z o.o.…

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na…

Przedawnienie roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.

Kwestia przedawnienia roszczeń z wadliwej umowy o kredyt frankowy budzi duże kontrowersje. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. zapadła w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21 ma za zadanie usunąć wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń stron takiej umowy. Uchwała ta spotkała się z krytyką. Niemniej to ta uchwała będzie kształtowała linię orzeczniczą…

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych: zmiany terminów i e-meldunek.

Wprowadzenie nowych dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie. Termin wdrożenia nowelizacji został jednak przesunięty. Pierwotnie, Sejm zakładał wprowadzenie nowej formy dokumentów już od 2 sierpnia.…

Ulga IP Box – to już pora by zacząć przygotowywać się do rozliczenia za 2021 r.

Szanowni Państwo, Ulga IP BOX działa od 2019 r. i z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Jednakże jeszcze o wiele większa część przedsiębiorstw mogących z niej skorzystać nic lub niewiele o tej uldze wie. Dotyczy to najczęściej programistów, którzy dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej czerpią dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego. Wystarczy, że…

Omyłkowy przelew może drogo kosztować. Od kogo dochodzić zwrotu środków? Orzeczenie Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 lutego 2021 r orzekł, że wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie się ze środków omyłkowo wpłaconych na rachunek dłużnika (sygn. akt SN III CSKP 59/21). Odpowiedzialności nie można przypisać także bankowi prowadzącemu rachunek klienta. Sąd uwzględnił skargę kasacyjną banku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Stan faktyczny…

Kiedy pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika? Propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie badania trzeźwości pracowników. Regulacje dotyczą także środków, które działają podobne do alkoholu, czyli dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Aktualny stan prawny Obecnie kwestia badania trzeźwości pracowników budzi wiele kontrowersji. Pracodawcy nie są uprawnieni…

NOWY ŁAD cz.3: Zmiana rezydencji podatkowej: czym jest „miejsce faktycznego zarządu”?

Szanowni Państwo, Część spółek może rozważać zmianę rezydencji podatkowej w związku z planowanymi niekorzystnymi zmianami w polskim prawie podatkowym lub dla zmniejszenia obecnych obciążeń podatkowych. Zmiana rezydencji może nie być jednak najefektywniejszym sposobem minimalizacji obciążeń, a to z uwagi na powiązaną z nią konieczność potencjalnie znacznej modyfikacji sposobu prowadzenia działalności gospodarczej o czym nierzadko zarządy spółek zapominają……