ryczałt od przychodów ewidencjonowanych_Atl Group

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorca prowadzący działalność, jest decyzja o wyborze formy opodatkowania. W 2022 r. podatnicy mają w zasadzie do wyboru trzy główne formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany. Z obowiązującej dotychczas karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które już wcześniej były do niej zgłoszone. W…

outsourcing księgowości czy warto?

Outsourcing księgowości: czym jest i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Jedną z podstaw sukcesu biznesowego jest dopasowanie formy zatrudnienia pracowników do charakteru i zakładanego celu działalności. Oprócz tradycyjnych form zatrudnienia w organizacjach stosuje się tak zwane formy elastyczne, na przykład pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, pracę tymczasową czy pracę nakładczą. Elastyczną formą zatrudnienia, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, jest outsourcing, czyli metoda polegająca na…

Spółka komandytowa _ czym się charakteryzuje

Spółka komandytowa – co to i czym się charakteryzuje?

Kwestią, którą powinien rozważyć przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, jest dopasowanie odpowiedniej formy organizacyjnej do charakteru tej działalności i zakładanych celów biznesowych. Każdy z wyróżnionych w prawie cywilnym i handlowym typów form organizacyjnych ma cechy swoiste, określające istotne z perspektywy przedsiębiorcy zagadnienia, np. granice odpowiedzialności za działanie organizacji czy sposób jej zarządzania. Z tego względu wybór…

ulga na zabytki_Atl Group

Spieszmy się korzystać z ulg – tak szybko mogą odejść…

Zgodnie z zapowiedziami Nowego Polskiego Ładu kontrowersyjna ulga na zabytki przestanie istnieć… w związku z powyższym przyjrzymy się jej bliżej i może zachęcimy do skorzystania z niej (oczywiście spełniając wymogi). Co to za ulga? Ulga na zabytek pozwala odliczyć od podstawy do opodatkowania: • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na…

CIT estoński i ukryte zyski

CIT estoński – podstępne ukryte zyski

CIT estoński w pierwszych swoich miesiącach funkcjonowania niestety z racji stanowisk organów podatkowych zaczyna być rozwiązaniem skomplikowanym i generującym dodatkowe obowiązki podatkowe. Poniżej przedstawimy Państwu bliżej jeden z problematycznych w interpretacji zakres transakcji. Bardzo często w praktyce gospodarczej udziałowcy spółki wystawiają na spółkę faktury za usługi wynajmu nieruchomości, marketingowe, doradztwa finansowego, programistyczne, prowizję od sprzedaży.…

ulga na prototyp dodatek do ulgi badawczo-rozwojowej

Ulga na prototyp – atrakcyjny dodatek do ulgi badawczo-rozwojowej

O uldze badawczo-rozwojowej  pisaliśmy już Państwu co najmniej kilkakrotnie na naszym blogu. W tym wpisie, który w szczególnosci będzie dotyczył firm prowadzących produkcyjną działalność gospodarczą, chcemy Państwu przybliżyć ulgę na prototyp. Jest to ulga dla firm, które wprowadzają  na rynek nowy produkt. Preferencja ta promuje działalność badawczo-rozwojową i jest rozwinięciem istniejącej ulgi badawczo-rozwojowej. Jakie niesie za sobą…

praca przy laptopie

Wystawianie faktury – od kiedy i w jakim terminie?

Przepisy dotyczące faktur znaleźć można przede wszystkim w rozdziale 1. działu XI ustawy o podatku od towarów i usług (przepisy art. 106-108 ustawy). Określają one zasady fakturowania – w szczególności wskazują, w jakich sytuacjach wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a także wyznaczają terminy do jej wystawienia – zarówno przed sprzedażą, jak i po jej dokonaniu.…

Koszty usług pośrednictwa

CIT estoński – pierwsze dwa miesiące funkcjonowania

Minęły dwa pierwsze miesiące funkcjonowania CIT estoński na nowych złagodzonych zasadach. Czy na pewno jest tak dobrze? W dzisiejszym wpisie najpierw przedstawimy Państwu bliżej co to jest ten estoński CIT (jakie ma korzyści) i jakie warunki trzeba spełnić by pdmiot mógł zostać objęty CIT estońskim od stycznia 2022 (czyli wg nowych/uproszczonych zasad). „Estoński CIT –…

formy opodatkowania w Polsce

Anulowanie faktur – kiedy jest to możliwe i jak to zrobić? Porady

Przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości anulowania faktur wystawionych przez przedsiębiorcę. Jak wskazują, w razie błędów, np. niewłaściwego określenia kwoty transakcji, podmiot gospodarczy ma możliwość wystawienia faktury korygującej. Pomimo braku regulacji prawnych, w obrocie gospodarczym wykształciła się praktyka anulowania faktur – pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne warunki. W artykule wskazujemy, kiedy można anulować fakturę…