Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT

Przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia gospodarcze korzystali z różnych form pomocy zawartych w Tarczach antykryzysowych. W związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, powstaje wątpliwość, które świadczenia należy uwzględnić w deklaracji PIT, a które są całkowicie, lub częściowo zwolnione z opodatkowania.   Instrumenty finansowe przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców obejmowały…

Rozliczenie spółki komandytowej w okresie przejściowym

W kolejnym wpisie dotyczącym zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych zapraszamy Państwa do lektury w zakresie rozliczeń spółki komandytowej i wspólników w okresie przejściowym. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów, które zostały rozpoznane przez wspólników dla celów rozliczeń CIT i PIT przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT, nie będą już stanowiły ponownie przychodów i kosztów…

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać przy składaniu wniosków o interpretację w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej lub IP Box.

Szanowni Państwo, W poniższym wpisie przedstawimy bardzo na czasie temat – na co zwrócić uwagę przy otrzymaniu wezwania Krajowej Izby Skarbowej do uzupełnienia wniosku o interpretację. Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, że nasi Klienci składając wnioski o interpretację w zakresie IP Box lub ulgi badawczo-rozwojowej otrzymują z Krajowej Izby Skarbowej wezwania celem uzupełnienia wniosku…

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…

Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 polskie urzędy skarbowe nie mają prawa żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopiero po trzech miesiącach. To jest kolejny korzystny wyrok TSUE dla podatników VAT w Polsce (w październiku wyrok TSUE został wydany w zakresie niezgodności ulgi…

Nabywanie udziałów/akcji w spółce kapitałowej od osoby fizycznej a obowiązek wystawienia PIT8C

W tym wpisie chcielibyśmy Państwu wskazać, czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C w sytuacji zakupu udziałów od osób fizycznych? Spółka nie jest przecież w stanie określić kosztu zakupu tych udziałów przez sprzedających! Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca… W sytuacji, gdy osoba prawna (płatnik) dokonuje nabycia papierów wartościowych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,…

Zmiany spółki komandytowe: Konsekwencje zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników

W dzisiejszym wpisie będzie mowa o konsekwencjach zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników. Zapraszamy do lektury! 1. W wyniku uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. podmiotowości prawno-podatkowej), uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób…

Faktury korygujące – porównanie przepisów obowiązujących do końca 2020 vs. 2021 – PRAKTYCZNA ŚCIĄGA DO POBRANIA

Szanowni Państwo, pomimo obowiązywania już ponad dwa miesiące nowych przepisów dotyczących faktur korygujących nadal wiele jest wątpliwości/zapytań. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie porównania przepisów 2020 vs. 2021 wraz z przykładami, które mamy nadzieję, że będą praktyczne do zastosowania. Tabelę do pobrania znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej. faktury korygujące 2020 vs.2021_ATL Zachęcamy do pobrania naszego opracowania. Służymy…

Zamknięcie ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej

W dzisiejszym wpisie będzie mowa o obowiązku zamknięcia ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej. Temat, który spędza sen z powiek niejednej osobie dokonującej rozliczeń spółek komandytowych. Zapraszamy do lektury! 1. Z dniem poprzedzającym uzyskanie statusu podatnika CIT, tj. odpowiednio na 31 grudnia 2020 lub 30 kwietnia 2021, spółka komandytowa jest zobowiązana do zamknięcia…

Przykłady kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanego IP w rozliczeniu IP Box

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę jak dobrze napisany wniosek o interpretację w zakresie IP Box jest bardzo ważny, by otrzymać pozytywną odpowiedź. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.515.2020.2.MGR Wnioskodawca każdorazowo wyczerpująco uzasadnił związek poniższych wydatków z działalnością badawczo-rozwojową. W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową, ponosi On wydatki na: 1.leasing samochodu,…