Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?

System kasy urlopowej dla branży budowlanej (SKOA BAU) dla właściwego naliczania comiesięcznej kwoty składek potrzebuje comiesięcznych zgłoszeń podmiotów mających obowiązek uczestniczyć w systemie. Podstawową formą przekazywania danych do systemu kasy urlopowej jest uzupełnianie odpowiednich formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetowego systemu kasy urlopowej. Po spełnieniu szczególnych kryteriów i złożeniu odpowiedniego wniosku istnieje możliwość przekazywania tych danych…

Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

SOKA BAU – kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.

Czym jest SOKA BAU? SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający…

Delegowanie pracowników spoza Unii do pracy w Niemczech – o czym należy pamiętać?

Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje swobodę świadczenia usług w wymiarach zarówno czynnym (swoboda świadczenia usług), jak i biernym (swoboda w korzystaniu z usług). Ta zasada odnosi się nie tylko do obywateli Unii, ale m.in. również do delegowanych obywateli państw trzecich (spoza UE). Dotyczy zatem także sytuacji, w której polska firma, zatrudniająca pracowników…

Wskazówki dotyczące delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. – jak przygotować firmę na nowe regulacje?

Nowelizacja zasad delegowania pracowników podjęta ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. do porządku prawnego państw członkowskich UE nakazuje wprowadzić m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ogranicza możliwość stosowania lokalnego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub…

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.

Już od 30 lipca 2020 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenia stosownych krajowych przepisów mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczyć będą przede…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników

W dniu 28 czerwca 2018 r. została uchwalona dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która w sposób znaczący zmienia sytuację pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą.  Dyrektywa ta wejdzie w życie 30 lipca 2020 r., a do tej daty państwa członkowskie mają wprowadzić do…