Problemy z polską specustawą i delegowaniem pracowników w związku z decyzją Rady UE

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, opracowują obecnie szczególne regulacje (tzw. specustawy) umożliwiające legalny pobyt i pracę Ukraińcom uciekającym przed wojną. Poszczególne krajowe regulacje będą się między sobą różnić. Jednakże niezależnie od rozwiązań krajowych, 4 marca 2022 r. decyzją 2022/382 Rady Unii Europejskiej, uaktywniły się przepisy Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001…

Zollamt, czyli o czym zapominają pracodawcy przy delegowaniu pracowników do Niemiec?

Podstawowe obowiązki  Bez względu na to, czy pracodawca staje przed koniecznością wysłania swoich pracowników do Niemiec w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów, czy też wysyła ich do swojego przedsiębiorstwa w Niemczech, będzie musiał przestrzegać niemieckich przepisów o delegowaniu pracowników, implementujących odpowiednie dyrektywy UE. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy to niemiecka firma korzysta…

Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?

System kasy urlopowej dla branży budowlanej (SKOA BAU) dla właściwego naliczania comiesięcznej kwoty składek potrzebuje comiesięcznych zgłoszeń podmiotów mających obowiązek uczestniczyć w systemie. Podstawową formą przekazywania danych do systemu kasy urlopowej jest uzupełnianie odpowiednich formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetowego systemu kasy urlopowej. Po spełnieniu szczególnych kryteriów i złożeniu odpowiedniego wniosku istnieje możliwość przekazywania tych danych…

Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej…

SOKA BAU – kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.

Czym jest SOKA BAU? SOKA BAU to niemiecka kasa urlopowa dla branży budowlanej, która działa na podstawie układu zbiorowego pracy o postepowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV), który zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników do pracy zagranicę (AEntG) obowiązuje także pracodawców delegujących swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższym pracodawca wypłacający…

W dobie pandemii coraz więcej firm decyduje się na przejście w tryb pracy zdalnej.

W dobie pandemii coraz więcej firm decyduje się na przejście w tryb pracy zdalnej. Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, w której pracownik pracując zdalnie w polskim przedsiębiorstwie, znajduje się poza granicami kraju. Czy ma do tego prawo, a co istotniejsze, jakie konsekwencje wynikają z tego dla pracodawcy? Ustawową definicję pracy zdalnej zawiera art. 3…

Delegowanie pracowników spoza Unii do pracy w Niemczech – o czym należy pamiętać?

Artykuł 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje swobodę świadczenia usług w wymiarach zarówno czynnym (swoboda świadczenia usług), jak i biernym (swoboda w korzystaniu z usług). Ta zasada odnosi się nie tylko do obywateli Unii, ale m.in. również do delegowanych obywateli państw trzecich (spoza UE). Dotyczy zatem także sytuacji, w której polska firma, zatrudniająca pracowników…

Wskazówki dotyczące delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. – jak przygotować firmę na nowe regulacje?

Nowelizacja zasad delegowania pracowników podjęta ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. do porządku prawnego państw członkowskich UE nakazuje stosować niektóre korzystniejsze warunki pracy przewidziane przepisami państwa przyjmującego przez okres pierwszych 12 lub 18 miesięcy delegowania i wszystkie korzystniejsze przepisy państwa przyjmującego po upływie…

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.

Już od 30 lipca 2020 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenia stosownych krajowych przepisów mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany będą obligowały pracodawców…