PodatkiRachunkowośćНовости

Podmioty powiązane i zawierane transakcje kontrolowane.

Udostępnij artykuł:

Równolegle z pierwotną wersją Polskiego Ładu, wprowadzono nowy zapis art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy CIT, dotyczący transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) będących podmiotami powiązanymi.

Wskazany przepis stanowi, że w przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych wyżej wymienionych podmiotów, nie jest wymagana analiza porównawcza lub analiza zgodności.

Kto może z tego skorzystać?

W rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, mali i mikro przedsiębiorcy to tacy, którzy:

  • średniorocznie zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sum aktywów bilansu nie przekracza równowartości 2 milionów euro w złotych – w przypadku mikro przedsiębiorcy oraz
  • średniorocznie zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sum aktywów bilansu nie przekracza równowartości 10 milionów euro w złotych – w przypadku małego przedsiębiorcy.

Co ważne, ust. 3b ww. ustawy wskazuje, że aby móc skorzystać z opisywanego ułatwienia, należy spełniać wymogi statusu mikro/małego przedsiębiorcy w ostatnim roku podatkowym.

Czy wystarczy, aby badana strona posiadała status przedsiębiorcy mikro lub małego, czy też warunek ten muszą spełniać obie strony?

Co na to organy podatkowe?

Na korzyść mikro i małych przedsiębiorstw z pewnością wskazują następujące stanowiska:

  • uzasadnienie nowelizacji oraz zestawienie uwag z prekonsultacji zmian w przepisach o cenach transferowych,
  • Pismo z dnia 14 października 2022 r. sygn: 0111-KDIB1-3.4010.423.2022.1.AN, w którym Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika-spółki, mówiącym, że spółka będąca podmiotem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych powinna ocenić wyłącznie własny status. W przypadku ustalenia, że spełnia opisane wyżej cechy mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców – może skorzystać z uproszczenia przewidzianego w art. 11q ust. 3a Ustawy CIT. Nie jest natomiast zobowiązana do oceny statusu drugiej strony (Wspólnika), będącego podmiotem odrębnym.
Praca zdalna w 2023 r. Koniec telepracy, kontrole w domach i inne zmiany.
Firma w Niemczech — podatki, kontrole podatkowe
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72