PodatkiRachunkowośćНовости

Kredyt firmowy – korzyści dla firmy (nie tylko podatkowe)

Udostępnij artykuł:

Rodzaje finansowania – wewnętrzne i zewnętrzne.

Zdolność do terminowego opłacania zobowiązań i bieżących zakupów dóbr i usług określa się płynnością finansową. Jest ona bardzo ważna, ponieważ pozwala na regularne opłacanie bieżących zobowiązań kontrahentów, pracowników czy ZUS-u. Dodatkowo umożliwia nowe inwestycje, dzięki którym biznes może się rozwijać: usprawniać proces produkcyjny czy wprowadzać do oferty nowe produkty. W celu utrzymania płynności finansowej można korzystać z różnych źródeł finansowania takich jak: finansowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Finansowanie wewnętrzne to finansowanie przedsiębiorstwa z własnych środków. W odróżnieniu od finansowania zewnętrznego kapitał własny pochodzi od przedsiębiorstwa lub jego udziałowców czy akcjonariuszy. Może być to np. amortyzacja, wpływy ze sprzedaży aktywów. Powszechnym źródłem finansowania własnego jest wkład własny, a także samofinansowanie, czyli wykorzystywanie wygenerowanych przez przedsiębiorstwo zysków w celu pokrywania kosztów jego działalności.

W takim przypadku można skorzystać z ulgi dla spółek na finansowanie wewnętrzne. Ulga dotyczy wniesienia przez wspólników dopłat lub brak wypłaty dywidend i pozostawienie zysku w spółce. Spółka ma w takich przypadkach możliwość potrącenia kosztu uzyskania przychodów (określanych jako hipotetycznych kosztów finansowania kapitałem własnym), chociaż nie ponosi tego  kosztu.

Czytaj także: Spółka komandytowa — co to jest właściwie?

Jak obliczyć wysokość hipotetycznych kosztów finansowania kapitałem własnym?

Aby obliczyć hipotetyczne koszty finansowania kapitałem własnym, należy pomnożyć stopę referencyjną NBP obowiązującą w ostatnim dniu roboczym roku poprzedniego roku podatkowego (dla dnia 31 grudnia 2021 wyniosła ona 1,75%) powiększoną o 1 punkt procentowy oraz kwotę dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Przykładowo, jeśli zysk spółki w 2021 roku wynosi 1 000 000 zł, a w 2022 roku spółka podjęła uchwałę o przeznaczeniu całego zysku na kapitał rezerwowy, koszt hipotetycznego finansowania kapitałem własnym wyniósłby:

(1,75% + 1%) x 1 000 000 zł = 27 500 zł

Kwota 27 500 zł będzie mogła być uwzględniona przez spółkę w jej rozliczeniach.

 

Kiedy można wliczyć w koszty odsetki kredytu.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorstwo nie ma wystarczająco własnych zasobów finansowych, aby utrzymać płynność. Warto wtedy rozważyć skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Można pozyskać kapitał od innych przedsiębiorstw np. banku lub inwestorów indywidualnych na określony czas i na określonych warunkach.

Wśród źródeł finansowania zewnętrznego są dostępne takie opcje jak:

 • kredyt firmowy,
 • dotacje,
 • emisja akcji,
 • obligacje,
 • leasing czy faktoring.

Jednak przedsiębiorcy najczęściej wybierają kredyt firmowy. To rozwiązanie daje wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na wyznaczone cele – utrzymując tym samym płynność finansową. Kredyt firmowy ma różne warianty m.in. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy czy pożyczka dla firm.

Banki mają szeroką ofertę kredytów firmowych, które można dopasować do wymagań i potrzeb przedsiębiorcy. Jednak wśród niektórych przedsiębiorców są obawy, że przez wysokie koszty nie dadzą rady spłacać zobowiązania i ostatecznie rezygnują z kredytu – a tym samym z rozwoju lub inwestycji w firmie. W praktyce koszty kredytu firmowego mogą okazać się znikome. Mimo że część kapitałowa raty kredytu nie może zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu, to przedsiębiorcy mają prawo wliczyć w koszty odsetki i pozostałe opłaty związane z kredytem. W ten sposób zmniejsza się zobowiązanie podatkowe.

Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • Należy terminowo spłacać odsetki.
 • Wzięcie kredytu musi umożliwiać generowanie przychodów oraz mieć bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą.
 • Wszystkie wydatki związane z kredytem muszą być odpowiednio udokumentowane. Jest to ważne, aby potwierdzić, że środki zostały wykorzystane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do kosztów podatkowych również można wliczyć opłaty bankowe takie jak prowizje oraz ubezpieczenie kredytu. Z uwagi na fakt, że tego rodzaju opłaty stanowią koszty pośrednie, należy zaksięgować je w dokumentach w momencie ich poniesienia. Naliczone przez bank, ale nie zapłacone przez kredytobiorcę odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztów nie stanowią również odsetki od kredytów umorzonych.

Oferta: Doradztwo podatkowe Kraków

Jak przygotować się przed wnioskowaniem o kredyt firmowy.

Jak w przypadku każdego kredytu najistotniejsza jest ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz pozytywna historia kredytowa. Przed przystąpieniem do ubiegania się o kredyt warto spojrzeć na swoją działalność z perspektywy kredytodawcy. Przydatny w tym celu może być  System Informacyjny BIK Przedsiębiorca. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to baza danych, w której gromadzona jest zarówno pozytywna, jak i negatywna historia kredytowa. Raport BIK Przedsiębiorca generują banki przed udzieleniem kredytu, ale można to zrobić również samemu. W raporcie jest informacja o historii kredytowej, dzięki której można ocenić szanse na przyznanie kredytu. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że kredyty firmowe mają wpływ na osobistą zdolność kredytową i odwrotnie.

Bank może również poprosić przedsiębiorcę o dokumenty potwierdzające jego kondycję finansową, w tym m.in. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym. Z pewnością brak zaległości będzie sprzyjał w uzyskaniu atrakcyjnej oferty kredytowej.

Jednak przyznanie kredytu firmowego może odbyć się bez dostarczania dodatkowych dokumentów.  Gdy przedsiębiorca stara się o kredyt firmowy w banku, w którym ma koto firmowe, to może dostać ofertę na podstawie dotychczasowej współpracy z bankiem. Dzięki temu wniosek o kredyt można złożyć nawet bez wychodzenia z domu – online.

Czytaj również: Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy a podatek liniowy

Dlaczego warto skorzystać z kredytu firmowego.

Kredytów nie trzeba się obawiać – trzeba jednak wiedzieć, gdzie ich szukać i jak świadomie po nie sięgać. Należy z rozwagą podejść do tego procesu:

 • dobrze określić swoje oczekiwania,
 • sprawdzić wymagania banku,
 • realnie ocenić zdolność kredytową,
 • odpowiednio wybrać formę finansowania, która będzie dopasowana do potrzeb firmy.

Kredyt firmowy może pomóc rozwinąć skrzydła na początku prowadzenia działalności, ale także może wspomóc finansowo bieżącą działalność gospodarczą, gdy potrzebna jest poprawa płynności finansowej.

 

 

VAT w handlu krajowym i międzynarodowym w 2023
Ulga na robotyzację także dla robotów przemysłowych zakupionych przed 1 stycznia 2022r.?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72