PodatkiRachunkowośćUlga badawczo-rozwojowa i IP BOXНовости

Od którego momentu można korzystać z preferencyjnego opodatkowania w przypadku ulgi IP BOX?

Udostępnij artykuł:

Rosnący postęp w branżach technologii medycznych daje dużą nadzieję na doskonalenie opieki zdrowotnej w zakresie nie tylko diagnozowania chorób, ale również poprawie jakości życia samych pacjentów. Z jednej strony jest to duży potencjał do rozwoju firm, z drugiej rosnąca konkurencja sprawia, że firmy poszukują narzędzi, które mogą wesprzeć innowacyjne działania w tej branży. Wśród dostępnych narzędzi podatkowych, na które należy zwrócić uwagę, jest preferencja opodatkowania zwana IP BOX.

Czym jest IP BOX?

IP Box to mechanizm, który umożliwia korzystanie z preferencyjnego 5 proc. opodatkowania dochodów uzyskanych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej.  Jednak aby taki dochód mógł skorzystać z obniżonej stawki musi być objęty ochroną prawną z jednego z poniższych tytułów rodzajów własności intelektualnej:

  • Patent: Przykładem patentu w branży medtech może być patent na innowacyjne urządzenie medyczne, np. zaawansowany aparat do diagnostyki obrazowej, system monitorowania parametrów zdrowotnych lub nowatorską metodę terapeutyczną;
  • Prawo ochronne na wzór użytkowy: Przykładem może być chroniona konstrukcja medycznego narzędzia czy urządzenia, np. unikalny kształt i układ przycisków na specjalistycznym aparacie medycznym;
  • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego: Może dotyczyć wyglądu produktu medycznego, np. nowatorskiego opakowania dla leku, estetycznego wyglądu protezy ortopedycznej lub ergonomicznego projektu aparatu słuchowego;
  • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego: Dotyczy ochrony topografii układów scalonych, które są często wykorzystywane w medycynie, np. w elektronicznych implantach medycznych lub urządzeniach diagnostycznych;
  • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin: Przykładowo prawem tym można chronić wynalazki farmaceutyczne lub środki ochrony roślin, które znajdują zastosowanie w medycynie, np. nowy lek na rzadką chorobę lub innowacyjny preparat roślinny stosowany w terapii;
  • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu: Ochrona ta może dotyczyć nazwy, loga i innych elementów identyfikacyjnych produktów leczniczych i weterynaryjnych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku medycznym;
  • Wyłączne prawo do odmiany roślin: Może dotyczyć ochrony odmian roślin, które są wykorzystywane w produkcji leków roślinnych lub suplementów diety;
  • Autorskie prawo do programu komputerowego: Przykładem w branży medtech może być ochrona autorskich praw do specjalistycznego oprogramowania medycznego, np. programu do analizy danych medycznych, symulacji chirurgicznych lub zarządzania informacją pacjenta.

Ważne!

Wyszczególnione tytuły wymagają spełnienia określonych wymogów prawnych i procedur rejestracyjnych. Dzięki temu będzie można uzyskać ochronę prawną i wyłączne prawa do danego wynalazku, wzoru czy programu komputerowego. Ich dopełnienie jest warunkiem  do korzystania z IP Box.

Z uwagi na to, że sam proces ubiegania się o uzyskanie patentu czy inną formę ochrony może być czasochłonny i trwać nawet do kilku lat. Pojawia się tutaj wątpliwość odnośnie określenia momentu, od którego można rozpocząć korzystanie z preferencyjnego opodatkowania w ramach IP BOX. Czy decydującym czynnikiem jest chwila złożenia wniosku o ochronę prawną? Czy też moment uzyskania pozytywnej decyzji?

Należy również pamiętać, że w trakcie postępowania patentowego czy rejestrowego podatnik nie ma jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a jedynie perspektywę jego uzyskania.

Czy zatem w tym przypadku dochód z jego komercjalizacji można rozliczać 5 proc. stawka PIT/CIT?

Odpowiedź brzmi – jak najbardziej — Tak!

W tym przypadku podatnikowi prawo do korzystania z IP BOX daje fakt, że okres ochrony rozpoczyna bieg z chwilą złożenia wniosku , pomimo tego, że w trakcie procedury rejestracyjnej dana własność intelektualna nie jest jeszcze objęta „kwalifikowanym prawem”.

W myśl art. 30ca ust. 12 ustawy o PIT, przepisy dotyczące IP Box, stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Jeśli podatnik nie uzyskałby prawa ochronnego na prawa własności intelektualnej – to w takim przypadku podatnik jest obowiązany opodatkować zgodnie z zasadami ogólnymi kwalifikowane dochody z prawa własności intelektualnej uzyskane w okresie od dnia złożenia wniosku, do dnia jego wycofania, odrzucenia lub odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Chcemy przytoczyć Państwu sytuację, w której podatnik – klinika stomatologiczna  w swojej praktyce stomatologicznej stosuje nowoczesne techniki leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem cyfrowo zaprojektowanych i wykonanych serii ortodontycznych aparatów nakładkowych. W wyniku zastosowania wysoce zautomatyzowanych nowoczesnych technologii opracował własny system technologii produkcji, ortodontycznych aparatów nakładkowych. To z kolei wymagało opracowania specjalistycznego oprogramowania zapewniającego pracę systemu. W ten sposób powstało bazodanowe oprogramowanie z wykorzystaniem chmurowego systemu zdalnego dostępu. Ono zaś służy przechowywaniu aparatów według opracowanej technologii.

Podatnik zgodnie z procedurą złożył wniosek o ochronę patentową swojego wynalazku. Zwrócił się również do Dyrektora KIS z zapytaniem, czy w przedstawionym przypadku może rozliczać dochody uzyskiwane ze sprzedaży aparatów wytworzonych w nowoczesnym systemie oraz ze świadczenia usług pomocniczych niezbędnych do korzystania z opracowanej technologii z zastosowaniem IP Box.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Zdaniem fiskusa — złożenie wniosku o ochronę patentową uprawnia podatnika do „warunkowego” stosowania ulgi IP Box. Podkreślił też jednocześnie, że kwalifikowanym dochodem nie będzie cały dochód ze sprzedawanych aparatów i usług, a ich odpowiednia część, w jakiej wartość patentu została uwzględniona w cenie sprzedaży i wyliczona z zastosowaniem wskaźnika nexusa.

Naszym artykułem chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę nie tylko na korzyści płynące z zastosowania ulgi IP BOX, ale tego, że można z niej korzystać już od chwili złożenia (zgłoszenia) wniosku o ochronę! Takie rozwiązanie jest z pewnością dla wielu firm z branży medtech, choć nie tylko dodatkowym bodźcem do inwestowania w badania, rozwój oraz ochronę prawną swoich innowacji.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w rozliczaniu preferencji IP Box. Służymy Klientom doradztwem i wsparciem na każdym etapie stosowania ulgi w ich firmach  – zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Na podstawie Interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2021 r. 0115-KDIT1.4011.636.2021.2.MT

 

Fundacja rodzinna-jak jest opodatkowana?
Wystawianie faktur własnej spółce przez wspólników już nie takie oczywiste.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72