PodatkiRachunkowośćНовости

Ulga na robotyzację także dla robotów przemysłowych zakupionych przed 1 stycznia 2022r.?

Udostępnij artykuł:

Wzrost popularności ulgi na robotyzację.

Rosnąca popularność ulgi na robotyzację sprawia, że coraz częściej otrzymujemy pytania od zainteresowanych przedsiębiorców.  Dotyczą one sytuacji, w której wdrożyli usprawnienia procesu produkcji przed określonym terminem — 1 stycznia 2022.

W terminie, tym ulga na robotyzację była dopiero w projekcie nowelizacji. Nie obowiązywała jeszcze w ówczesnym systemie prawnym. Tak więc teoretycznie szansa na skorzystanie z płynących z niej korzyści przepadła.

Jak stanowi art. 38eb ust. 5 ustawy o PIT: odliczenie dotyczy kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, rozpoczynającego się w 2026 r.

Organy podatkowe jednogłośnie obrały interpretację korzystną dla takich przedsiębiorców. Umożliwiając im, tym samym, stosowanie ulgi na robotyzację. Wobec odpisów amortyzacyjnych, od robotów przemysłowych zakupionych także przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Co ważne, urządzenia, które wpisują się w definicję robota przemysłowego, powinno uznawać się za środki trwałe. A miesiąc, w którym wprowadza się je, do ewidencji jest terminem, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej.

Czytaj także: Elastyczne formy zatrudnienia

Interpretacja organów podatkowych korzystna dla podatników!

Opisana powyżej interpretacja stanowi o warunku odliczenia kosztu od dochodu w ramach przedmiotowej ulgi. Ważny jest tu czas poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Podatnik ma ponieść go w określonym roku. Za czas rozpoczęcia przyjmuje się 2022 r., do końca roku podatkowego, rozpoczętego w 2026 r.

Zgodnie z przepisami, koszty uzyskania przychodów w ramach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są ujmowane jako odpisy amortyzacyjne rzeczowych środków.

W związku z tym, w przypadku wydatków na zakup robotów przemysłowych, o poniesieniu kosztów można mówić jedynie w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego.

A zatem, odpisy amortyzacyjne robotów fabrycznie nowych, zakupionych przez podatników w latach 2022-2026 uznaje się do kosztów uzyskania przychodów z tytułu robotyzacji. Można ją zatem odliczyć od wprowadzonych ulg podatkowych na robotyzację. Jest to zdecydowanie korzystne stanowisko i dobra wiadomość. Szczególnie dla tych, którzy zdecydowali się na zakup robota przemysłowego przed wejściem w życie ulgi.

Czytaj także: Pracowniczy Program Emerytalny a ulga podatkowa

Zostało ono zaprezentowane przez organy podatkowe m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej z 2 września 2022 r. (0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK),
  • interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW)
  • czy interpretacji z 31 sierpnia 2022 r. (0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW

Jeśli mają Państwo inne wątpliwości związane z ulgą na robotyzację, zachęcamy do kontaktu z nami!

Chętnie pomożemy Państwu je rozwiać.

Kredyt firmowy – korzyści dla firmy (nie tylko podatkowe)
Zmiany i korzyści związane z ulgą na działalność badawczo-rozwojową w podatku dochodowym.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72