Podatki

Podatek liniowy a świadczenie usług dla byłego pracodawcy.

Udostępnij artykuł:

Dzisiaj ostatni dzień roku kalendarzowego. Osoby, które były zatrudnione w 2018 roku i zaczęły prowadzić działalność gospodarczą lub zamierzają ją zacząć prowadzić i świadczyć usługi dla byłego pracodawcy muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach.
Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT podatnik traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, jeżeli uzyska z działalności gospodarczej przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.
Jeżeli podatnik podejmie współpracę z byłym lub obecnym pracodawcą, to nie może przez okres pierwszego roku opodatkować swoich dochodów według 19% podatku liniowego. Wybór podatku liniowego jest możliwy dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik pracował na rzecz byłego pracodawcy (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Ograniczenie do zastosowania podatku liniowego w pierwszym roku działalności dotyczy tylko przypadku, gdy usługi wykonywane w ramach działalności pokrywają się z obowiązkami, które podatnik wykonuje lub wykonywał, będąc pracownikiem byłego lub obecnego pracodawcy.
Zatem w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o PIT utrata prawa do skorzystania z podatku liniowego występuje w sytuacji świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy w tym samym roku, w którym świadczył te same usługi z tytułu umowy o pracę. Oznacza to, że w sytuacji gdy przedsiębiorca będzie świadczył usługi na rzecz byłego przedsiębiorcy po końcu roku, w którym świadczył usługi w tym samym zakresie na jego rzecz na podstawie umowy o pracę, nie utraci prawa do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.
Przykład 1:
Jeżeli podatnik rozstał się z pracodawcą 31.10.2018 to będzie mógł świadczyć mu usługi i być objętym podatkiem liniowym od 01.01.2019.
Przykład 2:
Jeżeli podatnik rozstał się z pracodawcą 31.12.2018 to będzie mógł świadczyć mu usługi i być objętym podatkiem liniowym od 01.01.2019.

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek
Sklep internetowy a obowiązek kas fiskalnych
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72