Jeżeli nie płacisz w terminie zobowiązań – pilnuj odliczonego VAT

Duża podwyżka wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2020 roku.

Minimalne wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia 2020 roku o 350 zł. Teraz wynosi ono 2600 zł brutto, czyli około 1877 zł netto. Płaca minimalna stanowić będzie zatem już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie wzrosła najniższa stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania…

Kogo i co skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 roku?

Zgodnie z programem Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020 przewidziane zostały 72.000 kontroli u pracodawców. Inspektorzy kontrolować będą m. in. zasadność zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, stosowanie minimalnej stawki za wynagrodzenie, czas pracy w korporacjach, jak również legalność pracy cudzoziemców, pracę agencji zatrudnienia oraz przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych. Kontrole przewidziane zostały przede wszystkim…

Kiedy wydatki na organizację imprez pracowniczych nie będą kosztami uzyskania przychodu?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 1359/19) wydatki związane z organizacją imprez, których głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników, mogą stanowić dla przedsiębiorstwa koszty uzyskania przychodów, jednakże wyłącznie w części dotyczącej pracowników firmy, ich rodzin, emerytów (byłych pracowników) oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy…

Nieodpłatne nabycie majątku nieprzerejestrowanych spółek przez Skarb Państwa niezgodne z konstytucją.

Prawo skarbu państwa do nieodpłatnego nabycia majątku spółek, które nie przerejestrowały się w określonym terminie do utworzonego w 2015 r., nowego Krajowego Rejestru Sądowego jest niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2019 r. (sygn. P 13/18). Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym spółki miały obowiązek dokonania…

Likwidacja deklaracji VAT

Likwidacja deklaracji VAT

Wśród kolejnych nowelizacji wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów w podatku VAT, znajduje się likwidacja deklaracji VAT, na rzecz jednolitego pliku kontrolnego. Obecnie czynny podatnik VAT zobligowany jest wysyłać zarówno deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, jak i JPK_VAT. Oznacza to podwójny obowiązek w dostarczaniu odpowiednich danych fiskusowi, a także pilnowaniu terminów. W celu uproszczenia stanu rzeczy, wprowadzona zostanie…

Nowe przepisy dotyczące świadectwa pracy

Nowe przepisy dotyczące świadectwa pracy.

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 7 września 2019 r., odnoszą się w znacznej mierze do regulacji dotyczących świadectw pracy. Nowe przepisy są szczególnie korzystne dla pracownika. Po pierwsze, wydłużono termin dla pracownika na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu…

Likwidacja OFE w styczniu 2020 r. Jak przenieść środki do ZUS lub IKE?

Likwidacja OFE w styczniu 2020 r. Jak przenieść środki do ZUS lub IKE?

26 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (dalej OFE) na indywidualne konta emerytalne (dalej IKE). Zgodnie z treścią komunikatu ministerstwa przepisy nowelizacji mają wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Dotychczasowi członkowie OFE staną przed wyborem, czy przetransferować środki do IKE czy też do ZUS. Pieniądze z OFE…

Koszty usług pośrednictwa

Przelew jako dowód zakupu. Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Kwota przelewu do dostawcy może być uznana za koszt uzyskania przychodu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, powołując się na art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał, że kwota przelewu do dostawcy może być uznana za koszt uzyskania przychodu. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik nie posiada faktur, a jedynie potwierdzenia dokonanych przelewów. W…

Indywidualny rachunek podatkowy od 01 stycznia 2020

Indywidualny rachunek podatkowy od 01 stycznia 2020

Od 01 stycznia 2020 każdy przedsiębiorca będzie wpłacał zobowiązania podatkowe dotyczące podatków dochodowych i VAT na swoje indywidualne konto. Od Nowego Roku nie będzie już się płacić na każdy rachunek osobno zobowiązania z tytułu CIT, PIT lub VAT. Indywidualny rachunek podatkowy podając NIP lub Pesel można wygenerować na poniższej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ PESEL, jeśli jest się…

Kiedy nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności?

Kiedy nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności?

Są transakcje, w których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie konieczne. Mechanizmu podzielonej płatności nie zastosujemy w każdym wypadku, który nie jest określony w ustawie. 1. Przede wszystkim okoliczności takie zachodzą, gdy będzie miała miejsce relacja przedsiębiorcy z klientem (B2C). Wówczas nie ma nawet możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wynika to z tego, iż klient…