AktualnościKadry i płace

Wzrost składek ZUS w 2021 r. ? porównanie względem ubiegłego roku.

Udostępnij artykuł:

8 lipca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021. Według rządowych obliczeń kwota przeciętnego wynagrodzenia służąca jednocześnie do wyliczenia wymiaru składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wzrośnie o 4,3 proc. W stosunku do kwoty 5227 zł obliczonej dla 2020 roku można zanotować wzrost o 225 zł, zatem przeciętne wynagrodzenie przewidziane przez Ministerstwo Finansów na nadchodzący rok wyniesie 5452 zł. Warto przypomnieć, że podstawa wymiaru składek ZUS stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Mając powyższe na uwadze w 2021 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od prognozowanej kwoty 3271,20 zł (będącej pomnożeniem kwoty przeciętnego wynagrodzenia ( 5.452 zł x 60%). W takim wypadku składki na ZUS w 2021 prezentowałyby się następująco:

– składka emerytalna – 638,54 zł
– składka rentowa – 261,70 zł
– składka chorobowa – 80,14 zł
– składka wypadkowa – 54,63 zł
– składka na Fundusz Pracy – 80,14 zł

Jest to wzrost średnio o kilkadziesiąt złotych względem składek obowiązujących w roku obecnym, co łącznie daje kwotę 1 115,15 zł. Podwyżka składek będzie odczuwalna dla portfeli przedsiębiorców, mimo że powyższe dane nie uwzględniają dobrowolnej składki zdrowotnej, która wynosi obecnie 362,34 zł. Jej wysokość zostanie określona dopiero na początku 2021 roku. Podwyżka składek ZUS w okresie miesięcznym wyniesie razem 46,01 zł (552,12 zł w skali roku).

Składka 2020

Emerytalna 612,19 zł
Rentowa 250,9 zł
Chorobowa 76,84 zł
Wypadkowa 52,37 zł
Fundusz Pracy 76,84 zł

Razem 1 069,14 zł

Składka 2021

Emerytalna 638,54 zł
Rentowa 261,7 zł
Chorobowa 80,14 zł
Wypadkowa 54,63 zł
Fundusz Pracy 80,14 zł

Razem 1 115,15 zł

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT przesunięte!
Czy warto po dokonaniu transakcji zabezpieczyć się interpretacją podatkową?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72