Ulga badawczo-rozwojowa w czasie…

Dużo przedsiębiorców nie wie nic o uldze badawczo-rozwojowej (ulga B+R) lub posiada błędne przekonanie, że nie może być w firmie zastosowana… A wystarczy, że w ramach działalności firmy wprowadzany jest nowy produkt lub ulepszane są procesy w firmie, które pozwolą na podniesienie jakości produktów, usprawnienie działalności firmy, itd. Więcej możecie Państwo przeczytać o uldze we…

Sprawdź czy twoja firma może liczyć na rządowe wsparcie. Tarcza antykryzysowa 6.0.

Nowa tarcza antykryzysowa jest już na etapie obrad senatu. Ustawa przewiduje szereg ulg i dotacji dla kolejnych firm działających na krajowym rynku. Zmiany dotyczą nie tylko poszczególnych branż, ale również wpływają na przepisy Kodeksu pracy w ogólności. W związku z wprowadzanymi rozwiązaniami rozszerzony został także zakres kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pozostałych organów mających nadzorować…

35 dni urlopu dla każdego pracownika. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy?

Od początku bieżącego roku trwa zażarta dyskusja co do ilości dni urlopu wypoczynkowego między związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pojawiły się również doniesienia o przygotowywanej przez Unię Europejską dyrektywie mającej wydłużyć pracownicze urlopy we wszystkich państwach członkowskich. Jak można się domyślić, pracodawcy stanowczo oponują zmianom postulowanym przez związkowców, ale ci ostatni wskazują na fakt,…

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu zarządu jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3010/19) spółka może odliczyć od przychodu wynagrodzenie dla członka zarządu za comiesięczne posiedzenie zarządu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeżeli zakres wykonywanych czynności się nie pokrywa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu z tytułu uczestnictwa…

Gorący listopad w związku z nowym JPK_VAT

Nadszedł listopad – w sumie to już ponad połowa miesiąca minęła… W księgowości pomimo temperatury na zewnątrz panuje gorąca atmosfera, gdyż właśnie listopad to pierwszy miesiąc, kiedy osoby rozliczające firmy z podatku VAT muszą zastosować nową strukturę JPK_VAT. Wpisujemy w nim dane z październikowej sprzedaży i zakupów. Zmiany te opierają się głównie na tym, że…

CIT od spółek komandytowych może dopiero od 2022 r…

Niekorzystne zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (PIT i CIT) mogą wejść w życie z początkiem następnego roku, pod warunkiem że zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada. Niewykluczone zatem, że przepisy dotyczące spółek komandytowych nie zaczną obowiązywać od początku 2021 r., jak zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja, ale dopiero od kolejnego roku ‒ Proces…

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest…

Ulga IP Box – ????

Ulgę IP Box można stosować od początku 2019 roku. Jednakże bardzo mało przedsiębiorców wiec co to jest za ulga. Poniżej znajdziecie Państwo krótką „ściągę” która wyjaśni co to jest za ulga i gdzie ma zastosowania. 1. Ulga IP Box daje możliwość opodatkowania części dochodów stawką 5%. 2. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy CIT i podatnicy…

Od 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji pracowników.

Od 24 października obowiązują kolejne zmiany przepisów, które dotyczą kwarantanny i izolacji pracowników wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zmiany są następujące: – Sanepid nie wydaje już decyzji przy skierowaniu na kwarantannę. – Zlikwidowano…

Spółki komandytowe będą jednak podwójnie opodatkowane

Sejm niestety uchwalił w środę nowelizację ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Teraz pracę trafią do senatu. Eksperci proponowali Ministerstwu Finansów rozwiązanie aby podatek CIT zapłaciły te spółki komandytowe, które nie złożą informacji o wspólnikach, bądź gdy ich wspólnikami są przedsiębiorcy z innych krajów. Tak się niestety nie stało i objęte podatkiem CIT zostaną…