Spółka komandytowa _ czym się charakteryzuje

Spółka komandytowa ? co to i czym się charakteryzuje?

Kwestią, którą powinien rozważyć przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, jest dopasowanie odpowiedniej formy organizacyjnej do charakteru tej działalności i zakładanych celów biznesowych. Każdy z wyróżnionych w prawie cywilnym i handlowym typów form organizacyjnych ma cechy swoiste, określające istotne z perspektywy przedsiębiorcy zagadnienia, np. granice odpowiedzialności za działanie organizacji czy sposób jej zarządzania. Z tego względu wybór…

Czy fakturę można wystawić przed wykonaniem usługi lub sprzedażą?

Przepisy dotyczące terminów, w jakich przedsiębiorca powinien wystawić fakturę, są skomplikowane. Oprócz zasady ogólnej, określają one szereg przypadków, w których terminy te wyznaczane są w szczególny sposób. Niekiedy również w odniesieniu do przypadków szczególnych, tj. wyjątków od zasady ogólnej, ustanawia się dalsze wyjątki, przez co interpretator tekstu prawnego, chcący określić termin do wystawienia faktury, staje…