Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?

W lipcu i czerwcu pojawiły się dwa wyroki WSA, które w sentencji są bardzo podobne – pełna weryfikacja kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym nie jest niezbędna niezależnie od wartości nabywanych usług. W przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających…

SLIM VAT – kolejne zmiany w VAT zapowiadane przez Ministerstwo Finansów

W ostatnich dniach zrobiło się głośno znowu o zmianach w podatku VAT. Tym razem ma być lepiej – tak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa Finansów na konferencji. Przyjrzyjmy się zatem zapowiadanym zmianom – na razie tym korzystnym, bo jak przy każdych zmianach będą pewnie i te niekorzystne, choć na razie o nich cisza… Na początku rozszyfrujmy jakie…

Zmiany – podsumowanie 2019 roku i zapowiedź co będzie się działo w 2020 roku

Po 2019 roku każdy przedsiębiorca w Polsce musiał nauczyć się żyć w drodze……..ciągłych zmian w podatkach 🙂 Rok 2019 był najintensywniejszym dotychczas rokiem od wielu lat, gdzie Ministerstwo Finansów uszczelniało przepisy, a przedsiębiorcom doszło wiele obowiązków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grant Thorton, jedynie w ubiegłym roku przyjęto tak wiele nowych ustaw dotyczących podatków,…

Nowe przepisy dotyczące świadectwa pracy

Nowe przepisy dotyczące świadectwa pracy.

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 7 września 2019 r., odnoszą się w znacznej mierze do regulacji dotyczących świadectw pracy. Nowe przepisy są szczególnie korzystne dla pracownika. Po pierwsze, wydłużono termin dla pracownika na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu…

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę.

Od stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy w zakresie formy wypłacania wynagrodzenia pracownikom, z czym związana jest konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Według nowych przepisów zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia w formie przelewu, a wypłata gotówkowa może być dokonywana jedynie na wniosek pracownika. Artykuł 86 par. 3 kodeksu pracy otrzymał nowe brzmienie: Wypłata wynagrodzenia jest…