AktualnościBez kategoriiPodatkiPrawoRachunkowość

Założenie i prowadzenie działalności przez cudzoziemca w Polsce.

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z polskim prawem obcokrajowiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce.

W celu założenia firmy w Polsce osoba niebędąca obywatelem Polski musi spełnić odpowiednie wymogi prawne. Wymogi te mogą być ogólne, ale także specjalne, dotyczące konkretnej formy działalności.

Przeczytaj tekst i dowiedz się jakie wymogi musisz spełnić nie będąc obywatelem Polski, żeby założyć działalność gospodarczą w Polsce.

  1.Kto może założyć firmę w Polsce?

2.Formy działalności gospodarczej w Polsce

3.Wymogi prawne dla obcokrajowca chcącego założyć działalność gospodarczą w Polsce

4.Podsumowanie

1. Kto może założyć firmę w Polsce?

Polska jest krajem należącym do Unii Europejskiej. Dlatego w tekście zaczniemy od omówienia obywateli państw należących do UE. Obywatele państw członkowskich UE a także, obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą założyć firmę w Polsce.

Wspomniani obcokrajowcy mogą założyć w Polsce:

 • Założyć oddział bądź przedstawicielstwo
 • Założyć działalność pod postacią firmy jednoosobowej lub spółki handlowej
 • Świadczyć usługi transgraniczne bez wymogu rejestrowania działalności w Polsce

Oprócz osób z państw członkowskich UE podobne uprawnienia mają także obywatele Stanów Zjednoczonych i Konfederacji Szwajcarskiej. Dzięki umowom międzynarodowym mogą oni założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy obywatele.

Obywatele USA i Konfederacji Szwajcarskiej mogą założyć w Polsce:

 • Własną firmę
 • Dowolną spółkę handlową
 • Oddział lub przedstawicielstwo

Obywatele nienależący do państw członkowskich UE mogą:

 • Jeśli są posiadaczami tytułu pobytowego założyć spółkę handlową lub firmę jednoosobową
 • Jeżeli jest to zgodne z umowami ratyfikowanymi podpisanymi z Polską założyć oddział zagraniczny
 • Założyć: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną, komandytową lub komandytowo – akcyjną
 • Przystąpić, objąć lub nabyć udziały i akcje w wyżej wymienionych spółkach

 

2.Formy działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce dopuszczone jest prowadzenie działalności w różnorodnych formach.

Najprostszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Bardziej skomplikowanym rodzajem są spółki a także proces założenia jest bardziej skomplikowany. Zakładając spółkę trzeba pamiętać, że będzie się to wiązać z większą ilością formalności do spełnienia.

Rodzaje spółek jakie można założyć w Polsce:

 • Cywilna
 • Kapitałowa
 • Osobowa

Warto zaznaczyć, że forma prawna działalności może być narzucona przez rodzaj wykonywanej działalności. W niektórych przypadkach przepisy określają rodzaj spółki ze względu na wykonywanie danej działalności. Przykładem jest sektor finansowy i działalność zakładów ubezpieczeniowych i banków.

3.Wymogi prawne dla obcokrajowca chcącego założyć działalność gospodarczą w Polsce

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą bądź zostać wspólnikiem spółki kapitałowej lub osobowej polskie przepisy przewidują pewne wymagania.

Wymagane jest:

 • W przypadku osób spoza krajów UE posiadanie obywatelstwa USA lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru gospodarczego
 • Obywatelstwo Ukrainy, w tym: legalny pobyt w Polsce, numer PESEL

Istnieją pewne wyjątki, kiedy obcokrajowiec nie może założyć jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Jeżeli osoba niebędąca obywatelem Polski nie spełnia warunków wymienionych wyżej nie może prowadzić takiej działalności.

Co w takim przypadku?

Jeśli nie zostały spełnione opisane warunki, obcokrajowiec nadal może:

 • Założyć spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną lub prostą spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przystąpić do wymienionych spółek lub nabyć bądź objąć w nich udziału i akcje
 • Założyć zagraniczny oddział przedsiębiorstwa

W niektórych przypadkach obcokrajowiec musi uzyskać zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Są branże, które wymagają specjalnych zezwoleń, licencji bądź rejestracji. Należą do nich m.in.:

 • Finanse i usługi bankowe – może być konieczne uzyskanie licencji od odpowiednich organów regulacyjnych, np. Komisji Nadzoru Finansowego
 • Transport drogowy – działalność w sektorze transportu drogowego osób bądź towarów, koniecznym jest posiadanie licencji na przewóz drogowy od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego
 • Farmacja – działalność w produkcji leków, dystrybucji farmaceutyków itp., wymogiem są odpowiednie zezwolenia i licencje od Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Energetyka – działalność poprzez dostawę energii elektrycznej, produkcja energii itp., konieczne jest uzyskanie zezwolenia od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

– to tylko kilka przykładów. Istnieją inne sektory, w których także może istnieć wymóg specjalnych pozwoleń, licencji i zezwoleń, które zależne są od rodzaju działalności i przepisów.

4.Podsumowanie

Zgodnie z polskim prawem, firmę w Polsce może założyć nie tylko jej obywatel, ale także obcokrajowiec. Warunkiem jest spełnienie określonych wymogów prawnych. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stanów Zjednoczonych i Konfederacji Szwajcarskiej mogą założyć firmę w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Inni obcokrajowcy, także mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W takiej sytuacji ich obowiązkiem jest spełnienie dodatkowych wymogów, takich jak posiadanie tytułu pobytowego.

W Polsce istnieją różne formy działalności gospodarczej, takie jak:

 • jednoosobową działalność gospodarcza
 • różne rodzaje spółek, takie jak: spółka cywilna, kapitałowa i osobowa.

Co ważne, w niektórych branżach istnieje konieczność uzyskania specjalnych zezwoleń, licencji lub rejestracji. Dobrymi przykładami są sektory finansowe, farmaceutyczne i energetyczne.

W zależności od rodzaju i sektora działalności wymogi prawne mocno się różnią.

 W razie wątpliwości nasi specjaliści oferują Państwu pomoc w tym obszarze. Od nas uzyskają Państwo szybką i klarowną odpowiedź z dokładnymi informacjami, a także odpowiednią pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Software House a umowa z programistą – co musisz wiedzieć jako pracodawca programisty?
Doradztwo na najwyższym poziomie
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72