Kadry i płacePrawoНовости

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku

Udostępnij artykuł:

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły wiele zmian w zakresie regulacji podatkowych. Jednakże, z uwagi na wadliwość przynajmniej niektórych rozwiązań prawnych przyjętych w ramach nowelizacji, ustawodawca podjął działania korygujące. Jedną z instytucji prawa podatkowego, którego dotyczyły zarówno przepisy wprowadzone na początku 2022 r., jak i przepisy korygujące, była instytucja odliczenia składki zdrowotnej. W niniejszym artykule prześledzimy «losy» tej instytucji na przestrzeni ostatniego roku, a także określimy planowaną wysokość składek zdrowotnych w 2023 r.

Zmiany w ZUS — likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 roku

Na mocy zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., uchylono przysługujące dotychczas podatnikom prawo do pomniejszania podatku dochodowego o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby zrekompensować podatnikowi stratę poniesioną w związku z likwidacją odliczenia, podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł dochodu oraz próg dochodów w skali podatkowej do 120 000 zł. Wprowadzono ponadto tzw. ulgę dla klasy średniej.

Oferta: Usługi kadrowe i płacowe

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne — przepisy korygujące

W obliczu błędów, jakie ostatnia z wymienionych instytucji prawa podatkowego generowała od początku 2022 roku, w wielu przypadkach nie pełniła ona zakładanej » rekompensacyjnej » funkcji. Dlatego też w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i innych ustaw, który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm, przewidziano jej likwidację.

W ramach omawianych zmian — mających wejść w życie 1 lipca 2022 r. — proponuje się wprowadzenia uprawnienia dla podatników podatku liniowego 19% do odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że wysokość rocznego odliczenia ma być limitowana — limit będzie wynosić 8700 zł dochodu i, zgodnie z projektem, podlegać ma corocznej waloryzacji.

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ryczałtu i karty podatkowej

Jeśli chodzi o podatników, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności, projekt zakłada możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Ponadto w projekcie przewiduje się możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej w przypadku korzystania przez podatnika z karty podatkowej.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS w 2023 r. — wysokość składek

Ile wyniosą składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku?

  • Wysokość składki w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wynosić będzie 9% dochodu z miesiąca poprzedniego.
  • Wysokość składki w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie podatku liniowego wynosić będzie 4,9% dochodu z miesiąca poprzedniego.
  • Wysokość składki w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej wynosić będzie 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu stawka w 2023 r. wynosić będzie:
    • w przypadku firm o przychodzie mniejszym niż 60 000 zł rocznie, co miesiąc : 9% od 60% średniego wynagrodzenia,
    • w przypadku firm o przychodzie pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł, co miesiąc : 9% od 100% średniego wynagrodzenia,
    • w przypadku firm o przychodzie powyżej 300 000 zł, co miesiąc : 9% liczonych od 180% średniego wynagrodzenia.

Zmiany w ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne — podsumowanie

Omawiane przepisy prawa podatkowego uległy zmianie i weszły w życie 1 lipca 2022. To, czy w najbliższym czasie nie pojawią się propozycje dalszych zmian, zależeć będzie w dużej mierze od ewentualnych trudności związanych ze stosowaniem nowych rozwiązań.

Zmiany w CIT 2022: czego możemy się spodziewać?
Formy opodatkowania przychodów w polskim prawie
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72