AktualnościDelegowanie PracownikówKadry i płacePrawo

Czy polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pełnić rolę odpowiednika SOKA BAU?

Udostępnij artykuł:

Niektóre kraje posiadają swoje odpowiedniki kas urlopowych dla branży budowlanej jaką jest SOKA BAU, do takich przypadków należą miedzy innymi takie państwa jak Francja, Austria, Włochy czy Holandia. W takim wypadku po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od instytucji krajowej SOKA BAU zwalnia pracodawcę delegującego pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec od odprowadzania składek do niemieckiej kasy, dzięki czemu można uniknąć podwójnego oskładkowania wynagrodzenia. Niestety w Polsce nie funkcjonuje instytucja podobna do niemieckiej kasy urlopowej w branży budowlanej, należy pamiętać że polski ZUS nie jest polskim odpowiednikiem SOKA BAU. Polski ZUS jest instytucją zajmującą gromadzeniem składek w celu świadczenia zabezpieczeń społecznych takich jak renty powypadkowe czy emerytury, SOKA BAU gromadzi składki które zabezpieczają pracowników branży budowlanej w wypadku przestojów pracy i sytuacji udzielenia urlopu gdzie kasa pokrywa odpowiednie koszty wynagrodzenia urlopowego. Zgodnie z powyższym można potwierdzić, że działalność ZUS i SOKA BAU nie jest tożsama, a w Polsce brak jest odpowiednika niemieckiej kasy urlopowej dla branży budowlanej. Polscy pracodawcy delegujący pracowników budowlanych do pracy na terenie Niemiec są zatem zobowiązani do opłacenia składek w niemieckiej kasie urlopowej dla pracowników branży budowlanej.

Porozumienie zawarte pomiędzy ZUS a SOKA BAU. 

W przypadku delegowania pracowników do Niemiec jeżeli nie pobierano świadczeń w czasie trwania delegowania możliwe jest odzyskanie wpłaconych składek, pracownik  może tego dokonać w drodze złożenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia urlopowe. Dzięki porozumieniu zawartym w dniu 24 maja 2018 roku wraz z wypłatą ekwiwalentu SOKA BAU wypłaci do ZUS na konto płatnika właściwą kwotę składek od wypłaconych ekwiwalentów w części finansowanej przez pracownika. W ten sposób składki finansowane przez pracownika trafiają bezpośrednio na konto płatnika składek.

Przekazanie przez ZUS odpowiednich kwot powoduje, tak samo jak przed podpisaniem porozumienia między SOKA BAU i ZUS, powstanie po stronie płatnika obowiązku uwzględnienia kwoty wypłaconego ekwiwalentu w podstawie wymiaru składek, rozliczenia należnych składek w odpowiednich miesięcznych dokumentach rozliczeniowych oraz uwzględnienie przy opłacaniu składek części składek finansowanych ze środków płatnika.

Opisane powyżej zasady przekazywania środków obowiązują w stosunku do składek od ekwiwalentów wypłacanych na podstawie wniosków złożonych do SOKA-BAU po 1 czerwca 2018 r. Zasady przekazywania przez Kasę środków na pokrycie składek należnych z tytułu wypłacanych świadczeń urlopowych nie uległy zmianie na postawie zawartego porozumienia.

Kwestie podatkowe.

Przy wypłacie ekwiwalentu pracownikowi, SOKA BAU jest obowiązana pobrać 21,1% wypłacanej kwoty, w pobranej części 20% ekwiwalentu to kwota, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wynagrodzenia (podatku dochodowego) w Niemczech, a 1,1% to kwota tak zwanego „dodatku solidarnościowego”, który razem z poprzednią częścią przy wypłacie jest automatycznie wypłacany do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden (mieście które jest siedzibą SOKA BAU). Zgodnie z powyższym przychód ten jest opodatkowany w Niemczech, będzie on zwolniony w Polsce od opodatkowania i powinien być wykazany na PIT-11 jak przychód osiągnięty w Niemczech.

 

 

Jak dokonywać zgłoszeń w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU?
Nowy Ład cz.5: ulga badawczo-rozwojowa i IP Box jeszcze bardziej atrakcyjne?

Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72