AktualnościBez kategoriiPodatkiRachunkowość

Fundacja rodzinna-jak jest opodatkowana?

Udostępnij artykuł:

Ustawa o fundacjach rodzinnych weszła w życie z dniem 22 maja br. Jej głównym celem jest stworzenie nowej instytucji w polskim prawie, dedykowanej firmom rodzinnym. Co do zasady ma ona przede wszystkim skutecznie zabezpieczać rodzinny majątek i pomóc  w rozwiązaniu problemu dziedziczenia takich firm. Fundacje rodzinne z dnia na dzień zyskują na popularności. W dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć Państwu zasady opodatkowania fundacji rodzinnej.

Opodatkowanie fundacji rodzinnych.

Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną, w zakresie określonym w katalogu ustawowym (do którego wrócimy w dalszej części artykułu), będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT.  Co warto zauważyć, nie są one uznawane za przychody związane z pracą. Nie podlegają również składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak Państwo widzą, zasady te brzmią bardzo obiecująco!

Jeśli fundacja rodzinna prowadząc działalność gospodarczą wyjdzie poza dozwolony zakres działalności musi liczyć się na opodatkowanie jej 25-procentową stawką CIT. Nie obejmie jej zwolnienia od opodatkowania.

Sytuacja tutaj wygląda bardzo podobnie jak w  przypadku spółek w estońskim CIT, fundacja rodzinna opodatkowuje dochód z dozwolonej działalności gospodarczej dopiero w momencie wypłaty świadczeń dla beneficjentów. Fundacja rozpoznaje swój obowiązek podatkowy i uiszcza podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%. Beneficjenci, z reguły, rozpoznają swój obowiązek podatkowy jako podatek dochodowy od osób fizycznych również w wysokości 15% przychodu. Niemniej, jednak jeśli beneficjentem jest osoba najbliższa (sam fundator, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym lub macocha), czyli zaliczana do grupy 0 w podatku od spadków i darowizn, to jest on zwolniony z tego podatku.

Dozwolona działalność.

Wróćmy zatem do działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną. W bieżącym brzmieniu przepisów fundacja rodzinna ma prawo w ograniczonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą. Tak jak wspominaliśmy, przepisy regulują zamknięty katalog czynności, jakie może podejmować w tym zakresie.

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej będzie mogła dotyczyć:

  • zbywania mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  • najmu, dzierżawy lub udostępniania na innej podstawie mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem;
  • przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  • udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom;
  • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji;

Podsumowując…

Nadrzędnym celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku i zarządzanie nim w interesie beneficjentów. W pierwotnej wersji projektu ustawy, fundacje były całkowicie pozbawione możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak ustawodawca ostatecznie decydował się jednak na kilka wyjątków dotyczących przede wszystkim tzw. pasywnej działalności.

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie). 15% podatek dochodowy jest jedynym podatkiem, jaki trzeba uiścić od przychodów z fundacji rodzinnej.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej jest bardzo korzystne. Może to być zatem ciekawa opcja dla rodzinnych firm, nie tylko daje możliwość neutralnie podatkowo pomnażania majątku, ale również rodzinnego zachowania własności firmy na długie lata.

 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnej służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

Weryfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych – o czym należy pamiętać?
Od którego momentu można korzystać z preferencyjnego opodatkowania w przypadku ulgi IP BOX?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72