PodatkiRachunkowośćНовости

CIT estoński — pierwsze dwa miesiące funkcjonowania

Udostępnij artykuł:

Minęły dwa pierwsze miesiące funkcjonowania CIT estoński na nowych złagodzonych zasadach. Czy na pewno jest tak dobrze?

W dzisiejszym wpisie najpierw przedstawimy Państwu bliżej co to jest ten estoński CIT (jakie ma korzyści) i jakie warunki trzeba spełnić by pdmiot mógł zostać objęty CIT estońskim od stycznia 2022 (czyli wg nowych/uproszczonych zasad).

«Estoński CIT ( czyli ryczałt od przychodów spółek ) to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie» — w taki sposób ta formę opodatkowania reklamuje Ministerstwo Finansów.

W estońskim CIT nie ustala się wyniku księgowego i podatkowego, ponieważ nie ustala się podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc — podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy). Tym samym spółka może nawet kilka lat nie płacic podatku, bo nie będzie wypałacać dywidend.

Dodatkowo w momencie opodatkowania (wypłaty zysku) efektywna stawka podatku (na którą składają się podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez wspólnika) będzie niższa niż w przypadku klasycznego CIT. Dla małych podatników wyniesie tylko 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podatników — łącznie tylko 25% zamiast 34,39%.

Warunki do skorzystania z estońskiego CIT:

 • Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna;
 • Udziałowcami spółki mogą być tylko osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • Spółka musi mieć jednopoziomową strukturę (nie może posiadać udziałów (podobnych praw) w innych spółkach);
 • Przychody pasywne spółki nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej;
 • Spółka musi zatrudniać na umowę o pracę minimalną liczbę pracowników wymaganą przez ustawę (co do zasady trzech- wyjątek przy małym podatniku i podatniku rozpoczynającym działalność gospodarczą) lub ponosić odpowiednie wydatki na wynagrodzenie (w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia- warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność);
 • Spółka nie może być przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT;
 • Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie może udzielać konsumentom kredytów;
 • Spółka nie może osiągać dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji;
 • Spółka nie może być w stanie upadłości lub likwidacji;
 • Nie minął okres 24 miesięcy od utworzenia spółki w wyniku podziału, połączenia, wydzielenia, a także wniesienia aportu przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10.000 euro itp,
 • Spółka dokona rozliczenia różnic pomiędzy bilansowymi i podatkowymi wartościami dotychczas osiągniętych przychodów i kosztów oraz złoży zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT-u.
 • Za okres stosowania ryczałtu nie jest dopuszczalne sporządzanie sprawozdań wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W kolejnym wpisie przedstawimy Państwu jaka stawka CIT obowiązuje w zryczałtowanym podatku w wersji estońskiej na przykładach i na co zwrócić uwagę decydując się na ta formę rozliczania (w szczególności czy i kiedy może się pojawić podatek do zapłaty bez wypłaty z zysku).

 

Wystawianie faktury ? od kiedy i w jakim terminie?
Czy fakturę można wystawić przed wykonaniem usługi lub sprzedażą?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72