Przedawnienie roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.

Kwestia przedawnienia roszczeń z wadliwej umowy o kredyt frankowy budzi duże kontrowersje. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. zapadła w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21 ma za zadanie usunąć wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń stron takiej umowy. Uchwała ta spotkała się z krytyką. Niemniej to ta uchwała będzie kształtowała linię orzeczniczą…

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych: zmiany terminów i e-meldunek.

Wprowadzenie nowych dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie. Termin wdrożenia nowelizacji został jednak przesunięty. Pierwotnie, Sejm zakładał wprowadzenie nowej formy dokumentów już od 2 sierpnia.…

Ulga IP Box – to już pora by zacząć przygotowywać się do rozliczenia za 2021 r.

Szanowni Państwo, Ulga IP BOX działa od 2019 r. i z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Jednakże jeszcze o wiele większa część przedsiębiorstw mogących z niej skorzystać nic lub niewiele o tej uldze wie. Dotyczy to najczęściej programistów, którzy dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej czerpią dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego. Wystarczy, że…

Omyłkowy przelew może drogo kosztować. Od kogo dochodzić zwrotu środków? Orzeczenie Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 lutego 2021 r orzekł, że wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie się ze środków omyłkowo wpłaconych na rachunek dłużnika (sygn. akt SN III CSKP 59/21). Odpowiedzialności nie można przypisać także bankowi prowadzącemu rachunek klienta. Sąd uwzględnił skargę kasacyjną banku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Stan faktyczny…

Kiedy pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika? Propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie badania trzeźwości pracowników. Regulacje dotyczą także środków, które działają podobne do alkoholu, czyli dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Aktualny stan prawny Obecnie kwestia badania trzeźwości pracowników budzi wiele kontrowersji. Pracodawcy nie są uprawnieni…

NOWY ŁAD cz.3: Zmiana rezydencji podatkowej: czym jest „miejsce faktycznego zarządu”?

Szanowni Państwo, Część spółek może rozważać zmianę rezydencji podatkowej w związku z planowanymi niekorzystnymi zmianami w polskim prawie podatkowym lub dla zmniejszenia obecnych obciążeń podatkowych. Zmiana rezydencji może nie być jednak najefektywniejszym sposobem minimalizacji obciążeń, a to z uwagi na powiązaną z nią konieczność potencjalnie znacznej modyfikacji sposobu prowadzenia działalności gospodarczej o czym nierzadko zarządy spółek zapominają……

Zmiany w ubezpieczeniach: nowe okresy pobierania zasiłków i problem emerytur czerwcowych.

24 czerwca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożył w maju tego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Rząd chce uporządkować system ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja obejmuje m.in. o wprowadzenie jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa przewiduje zmiany…

NOWY ŁAD cz.2: Zmiana rezydencji podatkowej: czym jest „ośrodek interesów życiowych”?

Szanowni Państwo, W związku z planami wprowadzenia Nowego Ładu, część podatników PIT może zastanawiać się nad zmianą rezydencji podatkowej w celu uniknięcia wzrostu obciążeń. Pisaliśmy o tym już w publikacji: Nowy Ład cz.1: czy można uciec z firmą za granicę… | ATL Flor & Błaszak (atl-group.pl) w dzisiejszym wpisie bardziej szczegółowo przedstawimy co to jest ośrodek…

Jak wypowiedzieć Pracowniczy Program Emerytalny bez zbędnych formalności? Nowelizacja okazją dla pracodawców.

Rząd zgłosił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy prawnej. Nowelizacja przewiduje m.in. modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Pracownicze Programy Emerytalne w dobie pandemii Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie możliwości zawieszenia naliczania…

Projekt rozporządzenia KE – transparentność wynagrodzeń to nowe wymogi dla firm.

Transparentność, czyli przejrzystość płac to temat przewodni nowego projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję Europejską. Wśród polskich ekspertów rynku zatrudnienia projekt wzbudził znaczne wątpliwości zarówno w zakresie stopnia transparentności, jak i obowiązków nakładanych z tego tytułu na pracodawców. Polskie firmy już teraz powinny przygotować się na wdrożenie odpowiednich procedur spełniających unijne wymogi, bowiem proponowane przez Komisję…