Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 polskie urzędy skarbowe nie mają prawa żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopiero po trzech miesiącach. To jest kolejny korzystny wyrok TSUE dla podatników VAT w Polsce (w październiku wyrok TSUE został wydany w zakresie niezgodności ulgi…

Nabywanie udziałów/akcji w spółce kapitałowej od osoby fizycznej a obowiązek wystawienia PIT8C

W tym wpisie chcielibyśmy Państwu wskazać, czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C w sytuacji zakupu udziałów od osób fizycznych? Spółka nie jest przecież w stanie określić kosztu zakupu tych udziałów przez sprzedających! Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca… W sytuacji, gdy osoba prawna (płatnik) dokonuje nabycia papierów wartościowych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,…

Zmiany spółki komandytowe: Konsekwencje zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników

W dzisiejszym wpisie będzie mowa o konsekwencjach zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników. Zapraszamy do lektury! 1. W wyniku uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. podmiotowości prawno-podatkowej), uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób…

Sprawozdania finansowe za 2020 – termin nie będzie przesunięty! Jak się przygotować i na co zwrócić uwagę? Praktyczna lista!

Szanowni państwo Pomimo pandemii i zapowiedzianego przesunięcia przygotowania rozliczenia rocznego CIT Ministerstwo Finansów nie planuje przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania Tylko organizacje non-profit będą miały przedłużony termin. Wszystkie pozostałe jednostki, których których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania muszą przygotować do końca marca. O czym zatem trzeba pamiętać przy przygotowaniu sprawozdania i…

Faktury korygujące – porównanie przepisów obowiązujących do końca 2020 vs. 2021 – PRAKTYCZNA ŚCIĄGA DO POBRANIA

Szanowni Państwo, pomimo obowiązywania już ponad dwa miesiące nowych przepisów dotyczących faktur korygujących nadal wiele jest wątpliwości/zapytań. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie porównania przepisów 2020 vs. 2021 wraz z przykładami, które mamy nadzieję, że będą praktyczne do zastosowania. Tabelę do pobrania znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej. faktury korygujące 2020 vs.2021_ATL Zachęcamy do pobrania naszego opracowania. Służymy…

Zamknięcie ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej

W dzisiejszym wpisie będzie mowa o obowiązku zamknięcia ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej. Temat, który spędza sen z powiek niejednej osobie dokonującej rozliczeń spółek komandytowych. Zapraszamy do lektury! 1. Z dniem poprzedzającym uzyskanie statusu podatnika CIT, tj. odpowiednio na 31 grudnia 2020 lub 30 kwietnia 2021, spółka komandytowa jest zobowiązana do zamknięcia…

Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.

Rynek usług opieki społecznej rozwija się w Niemczech dynamicznie głównie za sprawą pracowników delegowanych z krajów wschodnich, w tym także Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce nastąpi w tej dziedzinie rewolucja. Ta owocna, choć słabo uregulowana gałąź niemieckiej gospodarki stała się ostatnio obiektem zainteresowania nie tylko niemieckiego rządu i Unii Europejskiej, ale także…

Jakie będę kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń w 2021 roku?

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł, zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. Przypomnijmy, iż z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował…

Przykłady kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanego IP w rozliczeniu IP Box

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę jak dobrze napisany wniosek o interpretację w zakresie IP Box jest bardzo ważny, by otrzymać pozytywną odpowiedź. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.515.2020.2.MGR Wnioskodawca każdorazowo wyczerpująco uzasadnił związek poniższych wydatków z działalnością badawczo-rozwojową. W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową, ponosi On wydatki na: 1.leasing samochodu,…

Czy przedsiębiorca może połączyć ulgę badawczo-rozwojową z IP BOX i dotacjami?

Na początku od razu optymistycznie… nie ma przeciwskazań co do połączenia i skorzystania z tych kilku wymiernych korzyści finansowych. Mniej optymistycznie: skorzystanie z tych rozwiązań obwarowane jest wymogami… Poniżej znajdziecie Państwo w pigułce co powinien wiedzieć przedsiębiorca, który prowadzi prace badawczo-rozwojowe, uzyskał dofinansowanie unijne, chciałby skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (dalej: ulga B+R) i weryfikuje możliwości…