Ulga badawczo-rozwojowa platforma internetowa

Spółka prowadzi działalność w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, która za pośrednictwem Platformy internetowej, dostarcza swoim klientom rozwiązania w zakresie usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi firm. Platforma ta jest swojego rodzaju oprogramowaniem, które dostarcza usługi/produkty klientom. Platforma nie jest własnością Wnioskodawcy, lecz innego podmiotu z grupy kapitałowej, jednakże do Wnioskodawcy należy obowiązek jej rozwoju. Koszty poniesione na…

Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi – dłużnik w postepowaniu upadłościowym lub w trakcie likwidacji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe dłużnika – wkrótce może  dzięki wyrokowi TSUE możliwa będzie korekta VAT. Obecnie aby wierzyciel mógł skorygować deklarację VAT z powodu braku płatności faktury, na dzień poprzedzający złożenie korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego. Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku VAT…

Kolejna możliwość uzyskania wsparcia w ramach pomocy antykryzysowej – tym razem dla średnich przedsiębiorców

Dzisiaj ruszył kolejny program wsparcia – tym razem dla średnich przedsiębiorców. Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego…

Elektroniczny czynny żal

Dzięki tarczy antykryzysowej w Polsce stało się to co nie było możliwe pomimo wszech obecnej digitalizacji rozliczeń podatkowych – a mianowicie zaczęła funkcjonować instytucja elektronicznego czynnego żalu. Króciutko na początku co to jest czynny żal. Jeśli podatnik naruszył przepisy podatkowe, to może przeprosić i wyrazić „skruchę”. Wcześniej było to tylko możliwe w formie papierowej, dlatego…

Obowiązkowy split payment VAT

Czy odprawy wypłacane zwalnianym pracownikom z przyczyn ich niedotyczących podlegają opodatkowaniu oraz oskładkowaniu?

Każdy podmiot zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest objęty regulacjami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.). Przepisy tej ustawy przewidują wypłacanie odpraw pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wysokość odprawy…

Przedłużenie terminu odroczenia płatności zaliczek na PIT-4 za marzec, kwiecień i maj 2020

Termin wpłat przez płatników zaliczek na PIT-4 za marzec i kwiecień 2020 który został przesunięty na 1 czerwca 2020, okazuje się, że najprawdopodobniej będzie przesunięty: • do 20 sierpnia 2020 r. za marzec 2020 r., • do 20 października 2020 r. za kwiecień 2020, i dodatkowo zaliczka za maj 2020 • do 20 grudnia 2020…

Polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę – nowe rozwiązania w prawie pracy.

Zgodnie z art. 58 pkt. 1 projektu Tarcza 4, który aktualnie znajduje się w Sejmie, wykonywanie pracy zdalnej będzie mogło zostać polecone pracownikowi przez pracodawcę w sytuacji, w której pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy a rodzaj pracy pozwala na pracę zdalną. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności…