AktualnościKadry i płacePodatki

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Udostępnij artykuł:

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50% kosztów?

Jak wynika z art. 22 ust. 9 i 9b przepisów ustawy o PIT, 50% KUP można stosować do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych. W konsekwencji 50% KUP można stosować, gdy spełnione są następujące warunki:
1. powstaje przychód z praw autorskich
2. prawo autorskie dotyczy programu komputerowego
3. program powstał w wyniku działalności twórczej

Na element tworzenia programu komputerowego składają się różne etapy / prace. Między innymi musi powstać dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program. Zdarza się jednak, że powstanie taka dokumentacja, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie (dokumentacja była przygotowana np. na potrzeby przetargu, którego Spółka nie wygrała) lub realizacja będzie mocno odsunięta w czasie.

Czy w takim przypadku można powiedzieć, że dokumentacja projektowa stanowi utwór tj. program komputerowy w postaci nieukończonej i tym samym korzysta z praw autorskich?

Z pomocą w wyjaśnieniu może tutaj nam przyjść interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.48.2018.2.DS).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że pojęcie działalność twórcza nie zostało zdefiniowane w ustawie PIT, co skutkuje koniecznością odwołania się do jego słownikowego znaczenia. W tym celu organ posłużył się definicjami słów działalność oraz twórczy zaczerpniętymi z internetowego wydania Słownika języka polskiego PWN. I tak, kierując się znaczeniem słownikowym, słowo działalność należy rozumieć jako „zespół działań podejmowanych w jakimś celu” lub „funkcjonowanie czegoś lub oddziaływanie na coś”, natomiast słowo twórczy – jako „mający na celu tworzenie; też: będący wynikiem tworzenia” lub „dotyczący twórców”. Biorąc pod uwagę powyższe definicje, organ stwierdził, że ustawowe określenie działalności w zakresie programów komputerowych będzie dotyczyć „ogółu działań, które posiadają cechę nowości i są podejmowane w celu tworzenia programów komputerowych”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił również, że – sformułowanie „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych”, zawarte w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy korzystania i rozporządzania prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z działaniami podejmowanymi w celu stworzenia programów komputerowych?.
Organ przedstawił także przykładowe wyliczenie rodzajów utworów poza samym kodem źródłowym oraz innymi formami wyrażenia programu komputerowego, które będą stanowić rezultat działalności w zakresie programów komputerowych: ?nie tylko kody źródłowe programów komputerowych wypełniają przesłanki wynikające z art. 22 ust. 9b pkt 1 omawianej ustawy [PIT], lecz także opisy koncepcji, analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych, systemowych niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu, a także utwory połączone z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczniki użytkownika, czy też interfejsy użytkownika?.

Zatem jak wynika z interpretacji organ przychylił się do szerokiego rozumienia przesłanki wykonywania działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, obejmując jej rezultatami nie tylko kod źródłowy, lecz także inne utwory.
Tym samym dokumentacja projektowa powinna stanowić utwór powstały w związku z wytwarzaniem programu komputerowego i będzie mogła skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Jako kancelaria specjalizujemy się w obsłudze sektora IT i zachęcamy Państwa do kontaktu w podobnych tematach, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości/problemy.

O czym trzeba bezwzględnie pamiętać przy składaniu wniosków o interpretację w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej lub IP Box.
Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72