AktualnościPodatkiRachunkowość

Rozliczenie spółki komandytowej w okresie przejściowym

Udostępnij artykuł:

W kolejnym wpisie dotyczącym zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych zapraszamy Państwa do lektury w zakresie rozliczeń spółki komandytowej i wspólników w okresie przejściowym.

1. Przychody i koszty uzyskania przychodów, które zostały rozpoznane przez wspólników dla celów rozliczeń CIT i PIT przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT, nie będą już stanowiły ponownie przychodów i kosztów spółki komandytowej działającej w charakterze podatnika CIT.
2. Wypłata zysku za okres(y) sprzed uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT będzie neutralna podatkowo dla wspólników, gdyż dochód, który będzie źródłem wypłacanego zysku, został już opodatkowany na poziomie wspólników na dotychczasowych zasadach.
3. Niezależnie od terminu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, dla wspólników okresem rozliczeniowym pozostanie ich rok podatkowy. Dla wspólników będących osobami fizycznymi konieczne będzie zatem uwzględnienie dochodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej opodatkowanych na dotychczasowych zasadach zarówno w rozliczeniu rocznym za 2020 r., jak również – w przypadku wyboru statusu podatnika CIT przez spółkę komandytową – obliczenie przychodów i kosztów spółki za okres styczeń – kwiecień 2021 i uwzględnienie ich w zaliczkach i ostatecznym rozliczeniu rocznym za 2021 r.
Rozliczenie strat spółki komandytowej
1. Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem CIT może obniżyć przychód z udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów – o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami ogólnymi.
2. Jeżeli wspólnik jest podatnikiem PIT i przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód z kapitałów pieniężnych o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami ogólnymi.
3. Przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w zakresie zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych. Służymy kompleksowym wsparciem w zakresie przekształcenia spółek i zmian jakie będą miały miejsce od 01 maja 2021.

Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT
O czym trzeba bezwzględnie pamiętać przy składaniu wniosków o interpretację w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej lub IP Box.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72