AktualnościRachunkowość

Sprawozdania finansowe za 2020 – termin nie będzie przesunięty! Jak się przygotować i na co zwrócić uwagę? Praktyczna lista!

Udostępnij artykuł:

Szanowni państwo

Pomimo pandemii i zapowiedzianego przesunięcia przygotowania rozliczenia rocznego CIT Ministerstwo Finansów nie planuje przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania

Tylko organizacje non-profit będą miały przedłużony termin. Wszystkie pozostałe jednostki, których których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania muszą przygotować do końca marca.

O czym zatem trzeba pamiętać przy przygotowaniu sprawozdania i na co zwrócić uwagę? Poniżej lista naszego autorstwa.

1. Bilans otwarcia 2020 powinien być zgodny z BZ i sprawozdaniem z 2019.

2. Zestawienie obrotów i sald musi się bilansować WN=MA.

3. Należy zweryfikować przychody operacyjne.

4. Należy zweryfikować kosztowe operacyjne.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych muszą się zgadzać z wyciągami a gotówka ze stanem z raportu kasowego.

6. Saldo rozrachunków z tytułu wynagrodzeń – uzgodnienie do ostatniej listy płac.

7. Saldo rozrachunków publicznoprawnych – uzgodnienie do niezapłaconych (niewymagalnych) zobowiązań publicznoprawnych: wg deklaracji ZUS/PIT-4/VAT za 12/2020/VAT do odliczenia w przyszłych okresach/CIT/inne.

8. Środki trwałe – BO plus zakupione środki trwałe minus sprzedane/zlikwidowane.

9. Rozrachunki z kontrahentami/pracownikami – na saldzie zamknięcia powinny znaleźć się należności/zobowiązania nieuregulowane.

Oczywiście jest to lista ogólna i subiektywna – wg nas to są obszary bez weryfikacji których przygotowanie i uzgodnienie danych do sprawozdania będzie niemożliwe.

 

 

 

Zmiany spółki komandytowe: Konsekwencje zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników
Faktury korygujące – porównanie przepisów obowiązujących do końca 2020 vs. 2021 – PRAKTYCZNA ŚCIĄGA DO POBRANIA
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72