AktualnościPodatkiRachunkowość

Zmiany spółki komandytowe: Konsekwencje zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników

Udostępnij artykuł:

W dzisiejszym wpisie będzie mowa o konsekwencjach zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników.
Zapraszamy do lektury!

1. W wyniku uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. podmiotowości prawno-podatkowej), uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2. Dla wspólników nastąpi zatem zmiana kwalifikacja źródła przychodów z działalności gospodarczej na zyski kapitałowe dla wspólników będących podatnikami CIT i przychody z kapitałów pieniężnych dla podatników PIT.
3. Jednocześnie w przypadku wspólników spółki komandytowej będących podatnikami PIT, w związku ze zmianą kwalifikacji źródła przychodu, przychód z udziału w zysku z tej spółki nie będzie wchodził do podstawy opodatkowania dla celów daniny solidarnościowej.
4. Ustawodawca nie wprowadził natomiast zmian w przepisach regulujących podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. W konsekwencji, wspólnicy spółek komandytowych będą nadal podlegali składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na dotychczasowych zasadach.
5. Ustawa nowelizująca w art. 13 ust.4 wskazuje, że podatnicy będący wspólnikami spółki komandytowej, którzy przed dniem, w którym spółka taka stała się podatnikiem CIT, dokonywali na podstawie przepisów ustawy o PIT lub o CIT odliczeń od podstawy opodatkowania, zachowują prawo do tych odliczeń na zasadach przewidzianych w tych przepisach, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka komandytowa lub spółka jawna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dla „Dziennika Gazeta Prawna” (wydanie z 4 stycznia 2021 r.) wskazało, że przepis ten nie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji, wspólnicy spółek komandytowych nie będą mogli odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z kapitałów pieniężnych, ani też pomniejszyć podatku od tych przychodów o składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej.
6. Natomiast jeżeli wspólnik spółki komandytowej osiąga również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej (zgodnie z art. 27 ustawy o PIT), dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane stawką liniową lub przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów lub dochodów. Analogicznie, taki wspólnik będzie mógł odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku PIT obliczonego według skali podatkowej lub stawki liniowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 27b ustawy o PIT albo art. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki).

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Państwu wyjaśnić niektóre zawiłości z tą tematyką związane, choć pewnie też wiele obszarów nadal jest niejasnych.
Służymy Państwu kompleksową pomocą w przypadku wątpliwości w zakresie zmian związanych ze spółkami komandytowymi i zapraszamy do kontaktu.

W dobie pandemii coraz więcej firm decyduje się na przejście w tryb pracy zdalnej.
Sprawozdania finansowe za 2020 – termin nie będzie przesunięty! Jak się przygotować i na co zwrócić uwagę? Praktyczna lista!
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72