Pakiet antykryzysowy – jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy?

Rząd polski ogłosił założenia do pakietu kryzysowego. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Każdy z przedsiębiorców nie ma już żadnych złudzeń, że ten rok będzie bardzo ciężki. Będzie cięższy niż okres ostatniego kryzysu finansowego przypadający na lata 2008-2009. Mówią już o tym wprost nawet politycy. Na ten bardzo ciężki rok a nawet może lata rządy…

Co jest ryzykowne w zawieraniu umów z współpracownikami?

Niestety polski fiskus coraz bardziej chce ingerować w swobodę kształtowania stosunków między kontrahentami. W sytuacji rosnących kosztów obciążeń podatkowych i ZUS, szczególnie w branżach, w których zarobki są powyżej przeciętnego wynagrodzenia coraz popularniejsza jest tendencja współpracy z personelem nie w ramach umowy o pracę a na zasadach firma-firma, czyli B2B. W 2019 roku Ministerstwo Finansów…

Obowiązkowy split payment VAT

Szybsze odzyskiwanie należności od dłużników w obrocie gospodarczym. Ustawa o zatorach płatniczych weszła w życie z początkiem stycznia 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Głównym zadaniem nowelizacji ma być usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstw, a także przeciwdziałanie nieterminowym spłatom zadłużeń związanych z transakcjami w obrocie gospodarczym. Oprócz powyższego ustawa wprowadza również nowe mechanizmy ochrony słabszych stron stosunków gospodarczych,…

Każdy przedsiębiorca powinien być szpiegiem…

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że w zakres jego obowiązków wchodzą usługi detektywistyczne… bowiem przed podpisaniem umowy z nowym podmiotem lub dokonaniem transakcji bez umowy każda firma powinna sprawdzić, czy kontrahent jest wpisany do KRS lub CEIDG, faktycznie wykonuje działalność, gdzie wykonuje działalności, jakie posiada zasoby, itd. Podobny zakres sprawdzania dotyczy kontrahentów zagranicznych. Te czynności detektywistyczne…

Zmiany – podsumowanie 2019 roku i zapowiedź co będzie się działo w 2020 roku

Po 2019 roku każdy przedsiębiorca w Polsce musiał nauczyć się żyć w drodze……..ciągłych zmian w podatkach 🙂 Rok 2019 był najintensywniejszym dotychczas rokiem od wielu lat, gdzie Ministerstwo Finansów uszczelniało przepisy, a przedsiębiorcom doszło wiele obowiązków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grant Thorton, jedynie w ubiegłym roku przyjęto tak wiele nowych ustaw dotyczących podatków,…

Likwidacja deklaracji VAT

Instrukcja postępowania przy fakturach sprzedażowych – zmiany w podatkach

W związku ze zmianami w podatkach a w szczególności dotyczącymi białej listy i metody podzielonej płatności (split payment) prezentujemy Państwu gotowy manual jak postępować tym razem przy otrzymywaniu faktur sprzedażowych, aby firma żyła w zgodzie z przepisami podatkowymi 🙂 Mamy nadzieję, że udostępniona instrukcja ułatwi Państwu bezproblemowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych – co jest…

Ulga na złe długi – warto czy trzeba pamiętać o niezapłaconych fakturach?

W pierwszej kolejności należy pamiętać o niezapłaconych fakturach i to takich, których myśmy nie zapłacili w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. A w drugiej kolejności warto pamiętać o fakturach, których nam nie zapłacono za sprzedany towar/wyświadczoną usługę. Dlaczego w takiej kolejności – dowiesz się poniżej. Od 01 stycznia 2020 wprowadzono do ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych…

Pracownicze Plany Kapitałowe – wszystko o obowiązkach pracodawców w 2020 roku.

Wszystkie podmioty zatrudniające minimum 50 osób (w tym także na umowę zlecenie) na dzień 30 czerwca 2019 roku, podlegają obowiązkowi utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK) już od 1 stycznia 2020 r. Wdrożenie PPK zostało zaplanowane na II kwartał bieżącego roku, ale pracodawcy zostali zobowiązani do podjęcia niektórych działań odpowiednio wcześniej. Jednym z takich działań…

Likwidacja deklaracji VAT

Instrukcja postępowania przy fakturach zakupowych – zmiany w podatkach

W związku ze zmianami w podatkach a w szczególności dotyczącymi białej listy i metody podzielonej płatności (split payment) prezentujemy Państwu gotowy manual jak postępować przy otrzymywaniu faktur kosztowych/zakupowych, aby firma żyła w zgodzie z przepisami podatkowymi 🙂 Instrukcja może być przekazana wszystkim osobom w firmach, które mają kontakt z fakturami (odbierają je od kontrahentów/przekazują do…