AktualnościKadry i płacePrawo

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – jak ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek?

Udostępnij artykuł:

Aktualnie osoba objęta kwarantanną lub izolacją z powodu koronawirusa nie musi dostarczać papierowej decyzji sanepidu do swojego pracodawcy/ZUS ani posiadać zwolnienia lekarskiego.
Informacja o skierowaniu osoby na kwarantannę lub izolację dostępna w systemie PUE ZUS stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS. W systemie PUE ZUS informacja ta jest widoczna dla pracodawcy.

Może jednak zdarzyć się, że informacja ta nie będzie widoczna w systemie PUE ZUS. Brak takiej informacji w tym systemie nie wyklucza jednak możliwości ubiegania się o wynagrodzenie chorobowe/zasiłek. W takim przypadku osoba skierowana na kwarantannę lub izolację powinna w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny albo izolacji złożyć pracodawcy albo ZUS specjalne pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Wówczas pracodawca albo ZUS wystąpi do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu o objęciu kwarantanną lub izolacją.

Zawsze pracownik skierowany na kwarantannę lub izolację powinien jednak skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze swoim pracodawcą i poinformować o tym fakcie. Pracownik na kwarantannie może uzgodnić z pracodawcą, że będzie dalej wykonywał pracę zdalną. Możliwość świadczenia pracy przez pracownika przebywającego w izolacji – przechodzącego bezobjawowo zakażenie – nie jest jednoznacznie uregulowana w prawie, co skutkuje różnymi poglądami na ten temat.

Jeżeli praca zdalna nie będzie świadczona, to wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS jest złożenie wniosku o jego wypłatę do ZUS. Taki wniosek można złożyć za pośrednictwem pracodawcy poprzez system PUE ZUS. Po otrzymaniu wniosku ZUS zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia.

Co więcej, od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną koronawirusem ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Sanepid nie wydaje wówczas osobnej decyzji. W takim przypadku podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Ważne, aby takie oświadczenie zawierało następujące dane: 1) imię i nazwisko ubezpieczonego, 2) numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada, 3) informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia, 4) dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, 5) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, 6) podpis ubezpieczonego. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie ZUS. Jeżeli świadczenie chorobowe ma wypłacać ZUS to wówczas powinien zostać złożony osobny wniosek o wypłatę zasiłku (który można złożyć jak wyżej za pośrednictwem pracodawcy i z pomocą systemu PUE ZUS). Pracodawca lub ZUS może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Pracownik może ubiegać się o uzyskanie zasiłku opiekuńczego jeżeli opiekuje się osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji tj. dzieckiem do 14. roku życia (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia) lub innym członkiem rodziny. Wówczas podstawą wypłaty zasiłku jest specjalne oświadczenie składane przez opiekującego się (zawierające analogiczne dane jak oświadczenie składane w związku z obowiązkową kwarantanną osoby współzamieszkującej z osobą zakażoną, z tym, że wskazuje się w nim dane osoby, nad którą sprawuje się opiekę). Wzór takiego oświadczenia także dostępny jest na stronie ZUS. Również i w tym przypadku pracodawca lub ZUS może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

CIT od spółek komandytowych może dopiero od 2022 r…
Ulga IP Box
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72