AktualnościPodatkiRachunkowość

WAŻNE! Ulga na złe długi – VAT od wierzytelności z 2018 roku można odzyskać jedynie do końca grudnia!

Udostępnij artykuł:

Tak jak Państwu pisaliśmy w tym wpisie https://atl-group.pl/ulga-na-zle-dlugi-vat-rowniez-dla-kontrahentow-w-upadlosci-lub-likwidacji/ wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-335/19) w polskiej sprawie dotyczącej ulgi na złe długi przyniósł pozytywne rozstrzygnięcie dla polskich podatników.
Wyrok zapadł 15 października 2020., ale został opublikowany dopiero teraz – tj. 7 grudnia 2020 w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10)
Co ważne – trzeba się spieszyć, by odzyskać podatek VAT za 2018 rok.
Przypomnijmy: zgodnie z wyrokiem TSUE wyrejestrowanie, upadłość, restrukturyzacja dłużnika, a nawet jego likwidacja nie przeszkadzają w odzyskaniu VAT przez wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty.
Z kolei zgodnie z polską ustawą nie ma takiej możliwości, gdyż na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji VAT, dłużnik nie może się znajdywać w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji a także powinien być czynnym podatnikiem VAT.
W związku z wyrokiem TSUE podatek VAT od niezapłaconych należności mogą odzyskać praktycznie wszystkie firmy, które dotychczas nie mogły tego zrobić albo którym odmówiono na podstawie polskiej ustawy o VAT.
Tok postępowania w tym zakresie będzie uzależniony od tego czy przedsiębiorstwo – wierzyciel występowało już wcześniej (przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi i na jakim etapie zakończyło się postępowanie, czy tego w ogóle jeszcze przedsiębiorstwo (ze względu na polskie niekorzystne przepisy VAT) nie zrobiło.
W zależności od przypadku należy uważać na terminy.

Przypadek 1 (najczęściej spotykany)
stan faktyczny: przedsiębiorca nie wystąpił o ulgę na złe długi z racji niekorzystnych przepisów polskiej ustawy VAT.
akcja do podjęcia: skompletowanie niezapłaconych faktur (warunek że upłynęło 90 dni od terminu płatności), sprawdzenie, czy nie upłynęły dwa lata od końca roku, w którym faktury zostały wystawione i dokonanie korekty w nowym JPK_V7.
termin: dla faktur wystawionych w 2018 roku ulga na złe długi powinna być zastosowana do końca 2020 roku.
WAŻNE! Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami korekty można dokonać, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Czyli warto a nawet należy się pośpieszyć z korektą do końca 2020 roku dla faktur wystawionych w 2018 r.
TSUE co prawda nie wypowiedział się wprost co do warunku możliwości 2 letniego warunku, ale można wywnioskować, że i on jest niezgodny z dyrektywą.
TSUE wskazał bowiem, że ograniczenia wprowadzane przez państwo członkowskie powinny dotyczyć jedynie uprawdopodobnienia braku zapłaty za wystawioną fakturę.

Przypadek 2
stan faktyczny: Przedsiębiorstwo otrzymało negatywną decyzję organu, która się uprawomocniła lub uprawomocnił się wyrok sądu administracyjnego, przyznający rację urzędowi skarbowemu.
akcja do podjęcia: wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowania. Jeśli brak decyzji odmawiającej zwrot podatku VAT – możliwy także do zastosowania wariant z przypadku 1.
termin: miesiąc od daty publikacji wyroku TSUE (art. 241 par. 2 pkt 2 ordynacji podatkowej) – czyli 07 stycznia 2021.

Przypadek 3
stan faktyczny: uprawomocniony wyrok sądu administracyjnego, przyznający rację urzędowi skarbowemu.
akcja do podjęcia: wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego. Jeśli brak decyzji odmawiającej zwrot podatku VAT – możliwy także do zastosowania wariant z przypadku 1.
termin: trzy miesiące od daty publikacji wyroku TSUE (art. 272 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) – czyli 7 marca 2021 a w praktyce 8 marca 2021 bo 7 marca wypada w niedzielę, więc termin przesuwa się na poniedziałek 8 marca.

Przypadek 4
stan faktyczny: toczące się postępowanie przed sądem administracyjnym.
akcja do podjęcia: brak. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.

PODSUMOWANIE:
Każdy z przedsiębiorców mający dłużników powinien do końca 2020 roku zrobić przegląd przeterminowanych wierzytelności za 2018 i wystąpić o ulgę na złe długi do końca 2020 roku. Co prawda do wyroku TSUE w tej kwestii też będzie można się odwołać, ale niestety procedura może się bardzo wydłużyć.

Jesteś pracownikiem transgranicznym z Polski/Niemiec? Sprawdź gdzie zapłacisz PIT.
O czym należy pamiętać w 2021 rok cz.1. Spółki komandytowe i spółki jawne opodatkowane podatkiem CIT
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72