Koszty usług pośrednictwa

Przelew jako dowód zakupu. Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Kwota przelewu do dostawcy może być uznana za koszt uzyskania przychodu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, powołując się na art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał, że kwota przelewu do dostawcy może być uznana za koszt uzyskania przychodu. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik nie posiada faktur, a jedynie potwierdzenia dokonanych przelewów. W…

Indywidualny rachunek podatkowy od 01 stycznia 2020

Indywidualny rachunek podatkowy od 01 stycznia 2020

Od 01 stycznia 2020 każdy przedsiębiorca będzie wpłacał zobowiązania podatkowe dotyczące podatków dochodowych i VAT na swoje indywidualne konto. Od Nowego Roku nie będzie już się płacić na każdy rachunek osobno zobowiązania z tytułu CIT, PIT lub VAT. Indywidualny rachunek podatkowy podając NIP lub Pesel można wygenerować na poniższej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ PESEL, jeśli jest się…

Kiedy nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności?

Kiedy nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności?

Są transakcje, w których stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie konieczne. Mechanizmu podzielonej płatności nie zastosujemy w każdym wypadku, który nie jest określony w ustawie. 1. Przede wszystkim okoliczności takie zachodzą, gdy będzie miała miejsce relacja przedsiębiorcy z klientem (B2C). Wówczas nie ma nawet możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wynika to z tego, iż klient…

Obowiązkowe konto firmowe dla każdego podmiotu będącego podatnikiem VAT

Obowiązkowe konto firmowe dla każdego podmiotu będącego podatnikiem VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obligatoryjny split payment dla transakcji wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT uregulowała również kwestię rachunków bankowych przedsiębiorców. Od 1 listopada 2019 r. każdy przedsiębiorca tj. zarówno sprzedawca jak i nabywca, który dokonuje transakcji w zakresie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o…

Biała lista podatników

Biała lista podatników

Wprowadzenie nowych rozwiązań do ustawy o VAT wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców w zakresie weryfikacji każdego kontrahenta, stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz posiadania firmowego rachunku bankowego. Od 1 stycznia 2020 obligatoryjnie każdy przedsiębiorca będzie musiał sprawdzać czy rachunek na który płaci kontrahentowi widnieje na tzw. wykazie podatników VAT. Od 1 września 2019…

Podatek liniowy a świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Split payment od 01 listopada 2019 – jakie płatności można uregulować z wyodrębnionego konta VAT

Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie split payment, która zaczęła obowiązywać od 01 listopada 2019 wprowadza nowe możliwości regulowania płatności w mechaniźmie podzielonej płatności. Możliwe jest: dokonywanie jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, tzw. zbiorczej płatności; stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury; przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT…

Obowiązkowy split payment od 01 września 2019

Zwrot nadpłaconego podatku VAT dla polskich eksporterów. Wyrok TSUE.

17 października bieżącego roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej korzystny dla polskich przedsiębiorców zajmujących się eksportem. Zgodnie z treścią orzeczenia, gdy udowodniono wywóz towarów poza Unię Europejską w ramach transakcji sprzedaży, organy podatkowe powinny nałożyć zerowy podatek VAT. Dotychczas polski fiskus odmawiał stosowania stawki 0% w sytuacji, gdy towar został otrzymany przez nabywcę niewidniejącego…

Pracownicze Plany Kapitałowe formą powszechnego oszczędzania długoterminowego

Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku

Od 01 listopada wchodzą istotne zmiany w podatku VAT, o których chciałybyśmy Państwa poinformować. Najważniejszą zmianą o której poniżej piszemy jest obowiązkowy split payment (podzielona płatność), który zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy split payment – podzielona płatność Od 01 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony płatnością w ramach „split payment” – podzielonej płatności.…

Co grozi przedsiębiorcy jeżeli nie zapłaci kontrahentowi na rachunek bankowy wykazany przez Ministerstwo Finansów w tzw. Białej Liście?

Przedsiębiorca do 31 grudnia 2019 r. może uregulować zobowiązania na rachunki bankowe wskazane na fakturach, nawet jeżeli nie figurują one w wykazie Białej Listy (White List). Ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT oraz brak możliwości zaliczenia wydatku udokumentowanego fakturą do kosztów uzyskania przychodów obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020…

Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek w spółkach.

13. października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza instytucję Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z ustawą rejestr ten prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw publicznych, a do zadań rejestru należą przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych i opracowywanie analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze.…