AktualnościPodatkiRachunkowość

Rewolucja w podatkach dochodowych ? Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację ustaw

Udostępnij artykuł:

Jak już przyzwyczailiśmy każdej jesieni – czeka nas szereg zmian w zakresie podatków. W piątek została opublikowana informacja o zmianach, które jeszcze w III kwartale 2020 mają zostać przyjęte ze skutkiem od 2021 roku.
Poniżej omówiłam Państwu po krótce najbardziej istotne. Na razie są to zapowiedzi, więc i informacji nie ma wiele – bardziej chciałabym Państwu zasygnalizować planowane zmiany.
1. Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT
Przewiduje się objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. I to chyba jest największa „bomba” wśród zapowiadanych zmian.
Nie wiadomo jednak na razie, czy spółki komandytowe zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych czy zostaną dla nich wprowadzone odrębne zasady obliczania podatku – jak np. w Czechach, gdzie opodatkowanie spółki komandytowej zależy od tego czy się jest komplementariuszem czy komandytariuszem (ograniczona odpowiedzialność).
Celem zmiany jak tłumaczy Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz jest to odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.
Jednak chyba nikt z nas w te tłumaczenia nie wierzy.
Podatek dochodowy z działalności spółek komandytowych płacony jest bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Podobne zasady dotyczą spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych. Zasady opodatkowania są zatem zbliżone do tych, które obowiązują osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze. Całkowicie inaczej opodatkowane są spółki z o.o. i spółki akcyjne, gdzie jest podwójne opodatkowanie: na etapie dochodów spółki i przy podziale zysku – na etapie dywidend dla udziałowców. W przeszłości były już pomysły opodatkowania spółek komandytowych jako podatników CIT. Liczne głosy sprzeciwu płynące głównie ze strony polskich przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne spowodowały, iż nie rozwijano tego pomysłu.
Powrót do tego pomysłu wygląda bardziej na szukanie dodatkowego źródła dochodów dla budżetu, gdyż tłumaczenie wprowadzenia tego przepisu faktem uszczelniania systemu podatkowego ma się nijak do rzeczywistości – szereg innych zmian przepisów spowodowało, iż trudno mówić o nadużyciach i optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółek komandytowych.
W Polsce aktywnych jest ponad 40 000 spółek komandytowych. Jeżeli przyjąć że każda z nich posiada minimum 2 udziałowców lub więcej to te zmiany dotknąć mogą około 100 tysięcy podatników.
2. Obowiązek posiadania przez podatników CIT polityki podatkowej
Wszyscy płacący CIT będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości stosowane przez siebie polityki podatkowe.
3. Opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych
Rozwiązanie bardzo odważne. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu takiej sprzedaży ma ciążyć na spółce nieruchomościowej a nie, jak dotychczas, sprzedawcy udziałów. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia zapewnienia zbywanej spółce środków na zapłatę podatku i jak ma Spółka pozyskiwać dane do wyliczenia podstawy opodatkowania. Nie wiadomo tez co z kwestią odpowiedzialności za prawidłowość rozliczenia podatku.
4. Rozliczanie strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych
Obecnie takie prawo nie przysługuje spółkom przejmowanym. Niestety zmiana ma ograniczyć możliwość rozpoznawania strat także przez podmioty przejmujące, gdyż ze względów podatkowych w przypadku łączenia spółek jest decydowane która spółka będzie przejmującym a która spółka przejmowana.
Jednym słowem całkowicie zostanie wyeliminowana możliwość wykorzystania przez jedno przedsiębiorstwo strat podatkowych innego przedsiębiorstwa, które nie posiada zdolności do ich rozliczenia.
5. Odpisy amortyzacyjne uzależnione do rzeczywistego spadku wartości majątku
Obecnie obowiązuje dowolne ustalanie wysokości stawki amortyzacyjnej. Wykaz stawek amortyzacyjnych podpowiada jedynie najwyższą stawkę, jednak podatnik może te stawki dowolnie obniżać nawet do zera.
Zapowiadane zmiany maja zostać ukierunkowane na – ograniczenie nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków trwałych. Kwoty odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych mają zbliżyć się do odpisów rachunkowych, ale dla celów podatkowych pewnie pozostaną odrębne rozwiązania.
6. Podwyższenie do 2 mln EUR progu 9% podatku CIT
Informacja wskazuje na planowane podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Poziom 2 mln euro jest zbieżny z definicją małego podatnika.

Zmiany które są szykowane dla wielu podmiotów mogą oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów i przeprowadzenia rewizji procesów podatkowych.

Niestety te zmiany pewnie nie będą jedynymi z którymi trzeba będzie się zmierzyć w 2021 roku – jesień jak zwykle będzie gorąca.

Będziemy śledzić dla Państwa kierunek zmian i na bieżąco o tym informować. Będziemy też służyć pomocą w zakresie przygotowania się do zmian (zmiany struktury spółek, przygotowanie polityki podatkowej, itd.)

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami.

Ulga badawczo-rozwojowa: zaniechane inwestycje
GTU – co to jest i jaki ma związek z nowym JPK_VAT?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72