AktualnościPodatkiRachunkowość

Już znamy założenia do zmian w zakresie opodatkowania udziałowców spółek komandytowych

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy CIT i ustawy PIT, niestety Ministerstwo Finansów chce zasady rozliczania i opodatkowania spółek komandytowych zrównać z zasadami obowiązującymi w spółkach kapitałowych.

Wiąże się to tylko z jednym: podwójnym opodatkowaniem osób fizycznych będących udziałowcami spółek komandytowych.

Zapowiedzi tych zmian były już na początku września (pisaliśmy o tym na wpisie z dnia 09 września 2020). jednakże wtedy jeszcze krążyły różne teorie i nie było pewne w jakiej formie będzie opodatkowanie/czy będą jakieś limity, itd.

W obecnej chwili też musicie mieć Państwo świadomość, że na razie jest to tylko projekt zmian do ustawy i szereg elementów może ulec jeszcze modyfikacji, a część przepisów zostanie z pewnością jeszcze doprecyzowanych. Jednakże już teraz wiemy, że Ministerstwo Finansów chce sobie zapewnić dodatkowe źródło dochodów.

Ogólnie mówiąc – projekt przewiduje, iż wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników.

Żadnym pocieszeniem tutaj nie będzie, że komplementariusze spółek komandytowych (czyli w Państwa przypadku spółki z o.o.) będą objęte jednokrotnym opodatkowaniem – wypłata zysku na rzecz komplementariusza odpowiadającego pełnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej nie powinna wiązać się z ponownym opodatkowaniem. Komplementariusz spółki najprawdopodobniej będzie miał prawo do odliczenia od podatku od dywidendy podatku CIT zapłaconego przez spółkę w zakresie odpowiadającym % udziałowi w zysku komplementariusza.

Będą też wyjątki od podwójnego opodatkowania, jednakże o znaczeniu bardzo marginalnym.

Projekt nowelizacji przewiduje bowiem zwolnienie dla komandytariuszy przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.
Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia będzie musiał jednak spełnić szereg warunków. A mianowicie nie będzie mógł:
– posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
– być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
– być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Dodatkowo spółka komandytowa będzie mogła być opodatkowana 9% CIT. Jeżeli spółka komandytowa będzie uzyskiwała rocznie przychody nie wyższe niż 2 mln EUR, co do zasady będzie mogła stosować obniżoną 9% stawkę podatkową.

To są najważniejsze na obecną chwilę proponowane zmiany do opodatkowania spółek komandytowych.

Będziemy monitorować prace dotyczące zmian i na bieżąco informować Państwa o ich kierunku.

Jednakże już teraz musicie Państwo mieć świadomość tak niekorzystnych dla Państwa zmian.

Zachęcamy do kontaktu z nami – możemy Państwu pomóc w przejściu przez te zmiany i określeniu jaki będą miały wpływ na Państwa działalność.

Ulga badawczo-rozwojowa ewidencja czasu pracy pracowników – zaliczenie do ulgi
Monitoring w pracy – co wolno pracodawcy?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72