AktualnościPodatkiRachunkowość

GTU – co to jest i jaki ma związek z nowym JPK_VAT?

Udostępnij artykuł:

Od 01 października jak już wszyscy mam nadzieję wiemy podatnicy VAT będą raportować transakcje zakupu i sprzedaży zgodnie ze strukturą nowego JPK_VAT.

GTU będzie polem obowiązkowym pliku JPK_VAT. GTU – to oznaczenie 13 grup towarowo-usługowych (oznaczenia GTU znajdziecie Państwo w poniższym pliku).

lista GTU wraz z opisem

Wskazywanie GTU będzie związane z tym, że zgodnie z ustawą o VAT podatnicy w ewidencji sprzedaży VAT będą musieli wykazywać m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji.

GTU nie będą stosowane w przypadku wprowadzania transakcji:
– zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
– zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
– sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
– zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

Z kolei GTU podawać trzeba będzie przy transakcjach sprzedaży:
– opodatkowanych,
– zwolnionych,
– dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy,
– opodatkowanych stawką 0%.

W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać będzie należało GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze.

WAŻNE!
Faktura sprzedaży wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Co istotne informacja o GTU nie podlega korekcie – tzn. nie jest to dana na fakturze wymagana do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy.

Podsumowując: podanie symbolu GTU będzie wymagane od 01 października przy raportowaniu sprzedaży w JPK_VAT. Brak GTU powodować będzie mogło wezwanie do uzupełnienia pliku JPK i będzie zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

Rewolucja w podatkach dochodowych ? Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację ustaw
Odsetki i różnice kursowe należy kwalifikować jako zyski kapitałowe – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72