AktualnościPodatkiRachunkowość

Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?

Udostępnij artykuł:

W lipcu i czerwcu pojawiły się dwa wyroki WSA, które w sentencji są bardzo podobne – pełna weryfikacja kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym nie jest niezbędna niezależnie od wartości nabywanych usług.
W przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających 2 mln złotych w trakcie roku podatkowego, płatnik jest uprawniony do niepobierania podatku u źródła w oparciu jedynie o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszej weryfikacji o której mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2400/19).

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2264/19 wyrok z dnia 9 lipca 2020 r.). Jeśli wynagrodzenie z tytułu usług niematerialnych zostało zakwalifikowane na podstawy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysk przedsiębiorstwa opodatkowany w kraju nierezydenta, płatnik będzie uprawniony do niepobrania podatku u źródła, bez konieczności przeprowadzania poszerzonej weryfikacji (w zakresie m.in. statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela czy prowadzenia przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej), jeżeli wartość wynagrodzenia wypłaconego na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 2.000.000 zł. Konieczność przeprowadzenia dodatkowej, poszerzonej weryfikacji, została przewidziana przez ustawodawcę w stosunku do tych wypłat, tylko i wyłącznie gdy przekraczają kwotę 2.000.000 zł na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym.

Jest to korzystne i rozsądne podejście sądów do stanowisk organów podatkowych, które nakładają obowiązek weryfikacji kontrahentów niezależnie od wartości wypłacanych wynagrodzeń za usługi. Miejmy nadzieję, ze te stanowiska będą wytyczną dla organów podatkowych.

Odsetki i różnice kursowe należy kwalifikować jako zyski kapitałowe – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Ulga badawczo-rozwojowa: ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72