Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do 26. roku życia zwolnione z podatku dochodowego PIT – stanowisko ZUS

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do 26. roku życia zwolnione z podatku dochodowego PIT – stanowisko ZUS

ZUS na swojej stronie internetowej (link poniżej) poinformował o ustalaniu składki zdrowotnej za osoby w wieku do 26. roku życia, których przychody zostały zwolnione z podatku dochodowego. Przytaczając treść wiadomości ZUS: „Informujemy, że osoby do 26. roku życia, objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, których przychody zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy obowiązujących…

Jeżeli nie płacisz w terminie zobowiązań – pilnuj odliczonego VAT

Zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia – aspekty rozliczeniowe

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących braku obowiązku pobierania podatku dochodowego od wynagrodzeń osób do 26 roku życia poniżej poruszamy ważne aspekty w kontekście rozliczeń. 1. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić wraz z pensja każdemu pracownikowi poniżej 26. roku życia całość „zaoszczędzonej” zaliczki na PIT? W przepisach brak jest wprost wskazania, że pracodawca ma…

Podatek liniowy a świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Obowiązkowy split payment od 01 listopada 2019

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności będzie stosowana z przesunięciem o dwa miesiące – od 1 listopada 2019. Objęte mechanizmem split payment pozycje znajdą się w specjalnym załączniku do ustawy o VAT. Wprowadzone zostaną także ułatwienia w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Będą to: 1. możliwość opłacania z rachunku VAT – poza podatkiem VAT oraz VAT…

Obowiązkowy split payment od 01 września 2019

Obowiązkowy split payment od 01 września 2019

Podmioty gospodarcze, które obecnie objęte są odwróconym obciążeniem (reverse charge) w VAT od września 2019 będą dokonywali obowiązkowo płatności w ramach split payment. Celem Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie luki w podatku VAT. Niestety tracą na tym przedsiębiorcy – ich płynność finansowa jest zaburzona – do dyspozycji przedsiębiorcy nie jest pełna kwota zapłaty od nabywcy, lecz…

Rozliczenie kosztów użytkowania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Rozliczenie kosztów użytkowania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej  – jeżeli samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych…

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można też uzyskać on-line

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można też uzyskać on-line

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można otrzymać także on-line w ciągu 7 dni. Zaświadczenie może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych, VAT lub akcyzy. Wniosek może obejmować także: a. podatek od nieruchomości lub od środków transportowych – składa się go do urzędu miasta, gminy lub starostwa, b. opłaty za korzystanie ze środowiska – składa się go…

Oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną

Oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Przedsiębiorcach ma obowiązek zapoznania pracowników obsługujących kasy fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskanie od tych osób oświadczenia potwierdzającego ten fakt. „§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej…

Do 31 stycznia termin na decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego lub nietworzeniu ZFŚS.

Do 31 stycznia termin na decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego lub nietworzeniu ZFŚS.

Termin dotyczy pracodawców zatrudniających mniej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy do końca stycznia muszą podjąć decyzję w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego lub nietworzeniu funduszu socjalnego. Pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia ZFŚS  lub niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom…