AktualnościPodatki

Ulga badawczo-rozwojowa: ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej

Udostępnij artykuł:

Prace wykonywane przez firmę mają na celu unowocześnienie i usprawnienie istniejącej linii. W ramach prac tworzone są nowe rozwiązania, które wcześniej nie były w firmie stosowane. Prace wykonywane w ramach działalności przeprowadzane są nie tylko przez technologów, ale również angażowane są firmy zewnętrzne. Modernizacja linii polega na wprowadzeniu dodatkowych elementów do już istniejącej linii w celu zwiększenia jej wydajności, co oznacza, że zdobyta w tym zakresie wiedza wykorzystywana jest do stworzenia nowych rozwiązań.

W wyniku prac wykonywanych przez Wnioskodawcę, powstały następujące rozwiązania, które wcześniej nie były stosowane w firmie, tj:

  • przyrządy zapewniające pewność pomiarową,
  • dedykowane narzędzia pomiarowe (sprawdziany),
  • narzędzia optymalizujące proces produkcyjny,
  • oprzyrządowanie dla nowych linii produkcyjnych,
  • elementy dostosowujące posiadane narzędzia do maszyn innego typu,
  • urządzenia optymalizujące pracę (automatyzacja pracy),
  • rozwiązania umożliwiające modyfikację technologii wytwarzania w celu zwiększenia zdolności procesu.

Dyrektor KIS zgodził się, że prace realizowane przez firmę we wskazanym zakresie w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany noszą znamiona działalności B+R według definicji ustawy o CIT i podatnik może skorzystać z ulgi B+R (Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-3.4010.159.2020.2.MMU).

Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?
Estoński CIT – realne uproszczenie w podatkach czy tylko dobre hasło?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72